Uygulamalı DNA Markırları ve Bitki Islahında Kullanımı Kursu

Uygulamalı DNA Markırları ve Bitki Islahında Kullanımı Kursu

Kursun Amacı

Bu kurs ile amacımız bitki ıslahı konusunda çalışan bilim insanlarını biraraya getirmek, tartışacak ve bilgi alışverişinde bulunulacak ortam sağlamaktır. Bu toplantıda bitki ıslahında kullanılan moleküler markırlar (RFLP, RAPD, SSR, ISSR, AFLP, SNP vb) detaylı olarak incelenecek, genetik haritalama, bitkilerde genetik haritaların oluşturulması, markırler yardımı ile erken seleksiyon (MAS) ve kullanım alanları ile Kantitatif Özellik Lokusları (QTL) konuları ele alınacaktır. DNA izolasyonu, PCR, Farklı DNA markırları ile ilgili laboratuvar uygulamaları gerçekleştirilecektir. Tüm katılımcılara kurs sonrası katılım belgesi verilecektir. Kurs dili Türkçedir. Kursa katılım 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

 

 

Tarih: 20-22 Kasım 2013

Yer: Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, ADANA

Detaylı Bilgi: http://www.dnamarkirlarikursu2013.net/

dna-izalasyonu

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.