Tarımsal Kredi İmkanları

Tarımsal Kredi Paketi Bulunan Bankalar

• Ziraat Bankası
• Vakıflar Bankası
• Akbank
• Finansbank
• Halk Bankası
• Türkiye İş Bankası
• Garanti Bankası
• Denizbank

Sübvansiyonlu Tarım Kredileri

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Tebliği” kapsamında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmaktadır.

Krediye Konu Olabilecek Faaliyetler
• Damızlık süt sığırcılığı
• Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Sığır-Manda)
• Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Koyun-Keçi)
• Organik Tarım
• İyi Tarım
• Sertifikalı Tohum (Arpa-Buğday) Kullanımı
• Sertifikalı Tohum ve Fide Üretimi
• Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi
• Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği
• Kontrollü Örtüaltı Tarımı
• Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
• Tarımsal Sulama
• AR-GE
• Tarımsal Mekanizasyon (Traktör ve Biçerdöver Hariç)

Bu kapsamda;
• Ziraat Bankası tarımsal kredi kullandırım usul ve esaslarına uygun olmak koşuluyla, 31.12.2006 tarihine kadar, Banka cari tarımsal kredi faiz oranlarından kredi konusuna göre %25-60 arasında değişen oranlarda indirim yapılarak,

• İşletme kredilerine:
• – Vade esasına göre azami 12 ay,
• – BCH şeklinde 3, 6 veya 9 aylık hesap devresi belirlenmek suretiyle azami 18 ay,
• – Spot tarımsal kredilerde (sabit faizli olarak) azami 120 gün,
• Yatırım kredilerine azami 5 yıl (60 ay),
• Sabit faizli traktör kredilerine azami 36 ay vade verilerek,
• Bir gerçek ve/veya tüzel kişiye, hayvansal üretim konusunda azami 500.000 YTL’ye kadar, diğer kredi konularında ise azami 250.000 YTL’ye kadar kredi açılabilmektedir.

Vakıflar Bankası – Tarımsal Krediler

Organik Tarım/Sera Kredisi

• Tarımda üretim metodlarını modernleştirerek üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, yılın değişik zamanlarında birçok sebze-meyve türünün kaliteli ve verimli bir şekilde üretimine imkan veren sera tarımı ile üretimde kimyasal girdi kullanmadan toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla geliştirilen bitkisel ürünlerin ekolojik metodlarla üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bu ürünlerin ihracatını arttırmak amacı ile bu konuda üretim yapan üreticilerin desteklenerek finansman ihtiyacının Bankamızca karşılanabilmesi amacıyla “Organik Tarım /Sera Üreticileri Kredisi” kullandırılmaktadır.

• Krediden Kimler Yararlanabilir?
Kapalı ve açık alanda seracılık ve organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm üreticiler bu krediden yararlanabilmektedir.

• Kredinin Nasıl Kullandırılmaktadır?
Kısa vadeli İşletme ve tesis kredisi olarak YTL cinsinden kullandırılmaktadır.

• Kredi Hangi Konuda ve Ne Şekilde Kullandırılmaktadır?
Açık alanda veya dış etkenlere bağlı kalmaksızın ısı, ışık, hava ve su gibi ekolojik koşulların kontrol altına alındığı, örtülü alanda yapılan üretim faaliyetleri ile ilgili olarak verilmektedir.

İşletme Kredisi: Altyapısı tamamlanmış alanlarda organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların işletme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere (tohum, fidan gübre, ilaç vb.) kullandırılmaktadır.

Tesis Kredisi: Organik tarım ve sera üretimi yapmak üzere tarlası alınmış ve diğer yatırım tutarının (kapalı alan, ısıtma, sulama vb.) yüzde 50’sine kadar kredi kullandırmaktadır.

• Kredinin Vadesi ve Ödeme Şekli

İşletme kredisi:
En az 3 en fazla 12 ay vadeli olmak üzere
Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3’er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,

Tesis kredisi:
En az 3, en fazla 24 ay vadeli olmak üzere
Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3’er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,
6 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli olarak kullanılabilmektedir.

• Kredilerin Faiz Oranı Ne Kadardır?
Krediye Bankanın “Organik Tarım/Sera Üreticileri” Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmakta olup, uygun koşullarda kullandırılmaktadır.

• Krediye Teminat Olarak Neler Alınmaktadır?
Aşağıdaki teminatlardan sadece Bankaca gerekli görülenler alınmaktadır.
Gayrimenkul ipoteği,
Kefalet,
Gerçek ticari işlemlerden doğan müşteri çek ve senetleri,

Akbank – Çiftçi Destek Paketi
Tarım Kredisi

• Tohum, gübre, ilaç, mazot alımlarının finansmanına yöneliktir.
• Yetiştirilen ürüne bağlı olarak 12 ay vade uygulanmaktadır.
• Vade sonunda anapara+faiz ödemesi yapılmaktadır.

Besicilik Kredisi

• Besicilerin yem, ilaç alımları ve bakım masraflarına yönelik kredi türüdür.
• 12 aya kadar vade yapılabilmektedir.
• Vade sonunda anapara+faiz ödemesi yapılmaktadır.

Süt Besiciliği Kredisi

• Düzenli olarak kooperatiflere süt satışı gerçekleştiren işletmelerin veya çiftçilerin hayvan bakım giderlerinde kullanabilecekleri kredidir.
• 18 aya kadar vade yapılabilmektedir.
• Aylık eşit taksitlerde geri ödeme yapılmaktadır.

Hayvan Alım Kredisi (Süt Besicilerine Özel)

• Süt besicilerinin büyükbaş hayvan alımlarında kullanabilecekleri bir kredidir.
• 12 aya kadar vade uygulanmaktadır.
• Aylık veya 3 aylık dönemlerde geri ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Traktör Kredisi

• 4 yıla kadar vade, aylık eşit taksit, dönem ödemeli (3-6-9-12 aylık) olarak uygulanmaktadır.

Sera Yatırım Kredisi

• Sera yapımına yöneliktir.
• 4 yıla kadar vade bulunmaktadır.
• Aylık eşit taksit veya dönem ödemeli (3-6-9-12 aylık) ödeme seçenekleri getirilmiştir.

Başvuru için gerekli evraklar

• Çiftçilik belgesi
• İkametgah senedi
• Kimlik fotokopisi
• Besicilik ile uğraşanlar için Hanifi kağıdı
• Tapu fotokopileri

Finansbank – Tarım Destek Paketi

Finansbank Tarım Destek Paketi
aşağıdaki konu başlıkları altında kredi olanakları sunmaktadır.

 Sera Modernizasyon Kredisi
 Tarım Makinesi Kredisi
 Mahsul Destek Kredisi

• Sera Modernizasyon Kredisi

• 100,000YTL’ye kadar yatırım kredisi taleplerinde, her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler içeren kredi imkanları sunmaktadır.

• 48 aya varan vade ve 4 yıl sabit faiz garantisi ile eşit taksit veya esnek geri ödeme koşullarını nakit akışına göre müşteri belirleyebilecektir.

• Ayrıca 100,000YTL üzeri yatırım kredisi taleplerine her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile maksimum 4 yıl sabit faiz garantisi içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı ile alternatif sunulmaktadır.

• Tarım Makinesi Kredisi

• Birinci el yatırım kredisi taleplerinde, araçlar %75 oranında kredilendirilmektedir. Ayrıca her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 12 ay geri ödemesiz dönemler ve 36 aya kadar vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

• İkinci el araçlarda ise, araçlar %60 oranında kredilendirilmektedir. Ayrıca her yıl hasat dönemlerinde tek ödemeli veya 6 ay geri ödemesiz dönemler ve 36 aya kadar vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

• Mahsul Destek Kredisi

• Yatırım kredisi taleplerinde hasat dönemlerinde tek ödeme veya 12 aya kadar vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

Teminat
• Gayrimenkul ipoteği
• İki çiftçi kefaleti
• En az 70 dönüm arazi

Limit
• 20.000 YTL’ye kadar kefalet ile verilebilmektedir.

Halk Bankası – Seracılık Kredisi
• Krediden yararlanacaklar
Bu krediden KOBİ tanımı içerisinde yer alan, sera faaliyetinde bulunan ya da bulunacak, Çiftçilik Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

• Kredinin kullandırılışı
KOBİ tanımı içerisinde yer alan, seracılık faaliyetinde bulunan ya da bulunacak, seracıların sera yapım, onarım, ürünlerin paket ve ambalajlanması ile diğer işletme giderlerinin finansmanının sağlanması amacıyla tesis ve işletme kredisi şeklinde kullandırılmaktadır.

• Teminat
Kefalet, ipotek, ticari işletme rehni, mevduat rehni, hazine bonosu rehni, vb.teminatlar.

• Limit: 20 Bin YTL.
• Vade: 2 YIL
• BSMV: %5
• KKDF: Yok
• Komisyon: % 2

İş Bankası
Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi

Amaç
• Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, ekim-hasat zamanındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir.

Hedef Kitlenin Kapsamı
• Asgari 50 dekar tarımsal araziye sahip olan Ziraat Odaları üyesi çiftçiler

Kredinin Limiti
• Azami 30.000.-YTL

Kredi Türü
• Tasfiye kayıtlı borçlu cari hesap (BCH) kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

Faiz Oranı ve Vade
• Faiz oranı, spot kredi faiz oranına eşit olup vade sonuna kadar sabit kalacaktır.
• Kredi azami 10 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.
• Vade sonunda talep edilmesi durumunda, firma lehine azami 3 aylık yeni bir “Hasat Kredisi” kullandırımı toplam kredi vadesi 12 ayı geçmemek koşuluyla mümkün olabilecektir.

Teminat Türleri
• Kefalet
• İpotek, v.b.

İş Bankası – Traktör Kredisi
Amaç
• Ziraat Odalarına bağlı çiftçilerin, 0 km ve 5 yaşına kadar ikinci el traktör alımındaki finansman ihtiyacının karşılanabilmesi
Hedef Kitlenin Kapsamı
• Ziraat Odaları üyesi çiftçiler
Kredinin Limiti
• 0 Km traktörlerde, azami 60.000.- YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, aracın teslim bedelinin %75’ini geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.
• İkinci el traktörlerde, azami 35.000.-YTL olarak kullandırılan kredi tutarı, aracın kasko bedelinin %75’ini geçmeyecek şekilde belirlenmektedir.
Kredi Türü
• Aylık Taksit Ödemeli veya Esnek Geri Ödeme planlı olarak kullandırılacaktır.
Faiz Oranı ve Vade
• Faiz vade boyunca sabit kalmak kaydıyla, 1-36 ay arasında değişen vadelerde kullanabilirsiniz. Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Teminat Türleri
• Kefalet
• İpotek, v.b.

Garanti Bankası
Tarım Sektörüne Destek Kredileri
• Kısa Vadeli Üretimin Finansmanı Kredileri
• Temlikli Zirai Krediler
• Traktör ve Biçerdöver Kredileri
• Çiftçi Kredi Kartı
• TMO Makbuz Senedi Kredileri
• Sera Kredileri

Kısa Vadeli Üretimin Finansmanı Kredileri

• Ürün ön finansmanını sağlayan kredi modelidir. Kredinin geri ödemesi, çiftçilerin nakit akış döngülerine uygun yapılandırılmıştır. Ürün hasat dönemlerinde ödeme olanağı sunan kredi, 9 aya kadar geri ödemesiz, toplamda 12 ay vadeli olarak kullanılabilmektedir.

• Kredi kullandırımı öncesinde ekilmiş olan ürünlerin Garanti Sigorta tarafından sigortalanması gerekmektedir.

• Kısa Vadeli Üretimin Finansmanında sahip olunan tarlanın ipoteği ya da kefalet teminat olarak alınabilmektedir.

Temlikli Zirai Krediler

• Sözleşmeli tarımın finansmanı için yapılandırılmış olan çalışma; kooperatif, birlik, tarıma dayalı sanayi işletmesi ve tüccar firmalara yönelik olarak aralarında yaptıkları sözleşme gereğince üretim gerçekleştiren üreticilerin, üretim öncesinde ve esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlarının finansmanı sağlanmak üzere geliştirilen kredi modelidir.

• Kredi vadesi, üretilen ürünün hasat dönemine paralel olarak belirlenmektedir. Kredinin asli teminatını ise ana firma ile üretici arasındaki borç-alacak ilişkisinin bankaya temlik edilmesi oluşturmaktadır.

Traktör ve Biçerdöver Kredileri

• Her marka traktör ve biçerdöver alımları için, 48 ay vadeye kadar, uygun faiz oranları ve ürün hasat tarihlerine paralel ödeme planlarını içeren uygun vade koşullarında kredi imkanları sağlanmaktadır.

• Proforma faturanın %80’inin kredilendirilebildiği kredi, yalnızca yeni traktör veya biçerdöver alımları için geçerlidir.

Çiftçi Kredi Kartı

• Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere çiftçiler 1,000 YTL limite kadar ticari kredi kartı talep edebilmektedir.

TMO Makbuz Senedi Kredileri

• Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına bırakılacak hububatlar için düzenlenecek makbuz senetleri karşılığında üreticiler ve sanayiciler kredi kullanabilmektedir.

• Makbuz senedi, ürünlerin mülkiyetini temsil eden , TMO tarafından nama düzenlenmiş, teminat olarak verilebilen,ciro edilebilen kıymetli evrak şeklinde olmalıdır.

Sera Kredileri

• Tarım sektörünün finansmanını desteklemek amacıyla,sera yapımına yönelik yapılan yatırımların finansmanı desteklenmektedir.

• Yatırımcılara tahsis edilecek kredi tutarı ibraz edilecek fizibilite raporu paralelinde belirlenmektedir. Sera kredisi, 36 aya kadar vadelerde YTL ya da DEK olarak ve 12 aya kadar vadelerle geri ödemesiz olarak kullanılabilmektedir.

Başvurmak için gerekli evraklar;

• Çiftçilik belgesi
• Kimlik fotokopisi
• İmza beyannamesi
• Proforma fatura
• Üzerinde üretim gerçekleştirilen araziye ilişkin tapu belgesi*

*Minimum 30 dönüm tapulu veya 20 dönüm sulanabilir tarla veya örtülü tarım yapılması durumunda 3 dönüm ekim yapılan arazi sahibi olma koşulu aranmaktadır.

Denizbank
Tarım Bankacılığı Kredileri

Süt Hayvancılığı Kredisi

Kredi Koşulları
• Sığır yetiştiricileri birliklerinin en az altı aydır üyesi olmak ve denetimi altında bulunmak,
• Bir kooperatife süt teslim ediyor olmak,
• En az 10 baş sağmal ineğin bulunması,
• Sağmal inek başına en az 1 dekar arazinin bulunması,
• Faaliyette bulunduğu hayvancılık dalında yeterli bilgi ve en az iki yıllık deneyime sahip olmak,
• Veteriner hekim istihdam etmek veya Birliğin veterinerlik hizmetlerinden yararlanıyor olmak.

Süt Hayvancılığı Kredisi

Başvuruda İstenen Belgeler
• Hayvan varlığını ve üyeliğini gösteren Sığır Yetiştiricileri Birliği belgesi,
• Başvuru sahibi ve kefillerinin tapu fotokopileri,
• Başvuru sahibi ve kefillerinin tapu takyidat araştırması,
• Krediye konu olan araziler aile bireylerine ait ise aile bireylerine ait tapu fotokopileri,
• Traktör ve taşıt ruhsat fotokopisi (varsa),
• Başvuru sahibi ve kefillerinin nüfus cüzdan fotokopileri,
• Başvuru sahibi ve kefillerinin imza sirküleri.

• Arazi Alım Kredisi

• Maksimum 48 ay vade ile ekspertiz değerinin yüzde 50’si kadar kredi kullandırabilmektedir.
• Faiz oranı 1.39 olup 6 aylık, 3 aylık, aylık ve hasat dönemlerinde olmak üzere çeşitli vadeler uygulanabilmektedir.

• Meyve Tesis Kredisi

• Maksimum 48 ay vade ile, bankanın anlaşmalı olduğu yerlerden alınan fidanların fatura toplamının yüzde 70’i kredilendirilmektedir.
• Faiz oranı 1.39

• Ekipman Alım Kredisi

• Maksimum 48 ay vade ile fatura bedelinin yüzde 70’i kredilendirilmektedir.
• Ekipmanların kullanılmamış olması gerekmektedir.
• 3 aylık, 6 aylık ve hasat zamanı ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

• Besi Sığır Alım Kredisi

• Süt sığırcılığı koşulları geçerli olup, maksimum vade 12 aydır.

Süt Hayvancılığı Kredisi

• 3 ve 6 ay vadeli ödemelerde inek başına 650 YTL,
• Ayda bir ödemelerde inek başına 900 YTL kredi kullandırılabilmektedir.
Faiz
Aylık 1.77, 3 aylık 1.80, 6 aylık 1.85
Teminat
• İki kefil
• Krediye konu olan arazi aile bireylerine ait ise aile bireylerinin kefaleti

• Tarımsal Yatırım Kredileri

Kredi Koşulları
• Traktörde, yeni ve 2. el (0-6 yaş) traktörler kredi kapsamındadır.
• Traktörün KDV dahil fatura bedelinin %70’i finanse edilmektedir. (2. el araçlarda kasko bedelinin).
• Diğer tarım alet ve makinalarında ise KDV dahil fatura bedelinin %70’i finanse edilmektedir.

• Tarımsal Yatırım Kredileri

Başvuruda İstenen Belgeler
• Borçlunun Çiftçilik Belgesi
• Başvuru sahibi ve kefillerinin tapu fotokopileri
• Başvuru sahibi ve kefillerinin tapu takyidat araştırması
• Krediye konu olan araziler aile bireylerine ait ise aile bireylerine ait tapu fotokopileri
• Traktör ve taşıt ruhsat fotokopisi (varsa)
• Başvuru sahibi ve kefillerinin nüfus cüzdan fotokopileri
• Başvuru sahibi ve kefillerinin imza sirküleri

• Tarımsal Yatırım Kredileri

Ödeme Koşulları
• Esnek Ödemeli Kredi: Kredi, esnek ödemeli olarak kullandırılabilmektedir. Taksit tutarları ve taksit tarihleri çiftçinin isteğine göre belirlenmektedir. (24 ay vadeli kredilerde ilk 12 aylık dönem içerisinde toplam kredi anapara ve faiz ödemesinin en az ½’sinin yapılması, 36 ay vadeli kredilerde ilk yıl 1/3’ünün ikinci yıl 2/3’ünün ödenmesi gerekmektedir.)

• Eşit Ödemeli Kredi: Kredi; oniki ayda, altı ayda, üç ayda ve ayda bir eşit ödemeli olarak kullandırılabilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Nedir?

• 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanda;
• bireysel veya grup şeklinde,
• öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için,
• tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile
• altyapı tesislerine yönelik yatırımları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan hibe destek programıdır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın amaçları

• Kırsal alanda;
• Gelir ve sosyal standartları geliştirmek,
• Altyapıyı iyileştirmek,
• Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak,
• Gıda güvenliğini güçlendirmek,
• Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünü uzatmak,
• Alternatif gelir kaynakları yaratmak,
• Mevcut kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğini artırmak,
• Katma değer sağlayacak altyapı tesis etmek,
• Girişimcilik kapasitesi yaratmak,
• Uluslararası kaynakların (özellikle AB) kullanımı için kapasite oluşturmaktır.

2006 Yatırım Konuları

Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar:
a) Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanmasına yönelik yatırım tesisleri,
b) Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı.

Alt yapı rehabilitasyona yönelik yatırımlar:
a) köy bazlı sulama tesisi,
b) köy içmesuyu,
c) köy yolu,
d) köy kanalizasyonu

Ekonomik yatırımlarda katılım oranları
• Yatırım tutarının %50’si yatırımcıdan %50’si devletten sağlanacaktır.

Ekonomik yatırımlar için hibe üst limitleri
• Bireysel başvurular için 25.000 YTL,
• Grup ve ortaklık başvuruları için 175.000 YTL

Altyapı yatırım konuları nelerdir?
• Köy bazlı toplu modern yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin tesis edilmesi.

Altyapı yatırımları için kimler başvurabilir?
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Kaymakamlıklar
• Köy Muhtarlıkları
• Sulama Kooperatifleri

Altyapı yatırımlarında katılım oranları nedir?
• 25% Proje Sahibi + 75% Hibe desteği

Hibe üst limiti
• 300.000 YTL

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.