Prof. Dr. Yeşim YALÇIN MENDİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof.Dr. NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ
 

 

 
Doğum Yılı: 1967
Yazışma Adresi : Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Balcalı /Adana    01330   Adana/Türkiye
Telefon : 322 3386615
Faks : 322 3386615
e-posta : yesimcan@cu.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye Çukurova Üniversitesi ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ Doktora 1997

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Çukurova Üniversitesi Türkiye Adana BAHÇE BİTKİLERİ Doçent 2005-2011
Çukurova Üniversitesi Türkiye Adana BAHÇE BİTKİLERİ Yrd. Doç. Dr. 1999-2004
Çukurova Üniversitesi Türkiye Adana BAHÇE BİTKİLERİ Arş.Gör. 1992-1997

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Genetik Mühendisliği , Bitki Biyoteknolojisi , Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Biyoteknoloji

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Kavunlarda Kabak Sarılık Mozayik Virüsüne (Zucchini Yellow Mosaic Virus) Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının Araştırılması 75000 Yürütücü TÜBİTAK
Karpuz Genetik Kaynaklarının Morfolojik ve Genetik Karakterizasyonu 39100 2004-2007 Araştırmacı/Uzman TÜBİTAK
Transgenik Kavunlarda Gen Kaçışlarının Kontrolü ve Meyve Kalite ve Bitki Özelliklerinin Saptanması 50000 2005-2007 Yürütücü TÜBİTAK
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarında Bulunan UVP Jel Dökümantasyon Aletinin Bilgisayar Programının Yenilenmesi 5000 2006-2007 Araştırmacı/Uzman BAP
Klemantin Mandarinlerinde Eşeysel Uyuşmazlık Mekanizmasının Moleküler Ve Histolojik Yöntemlerle Araştırılması 222020 2009-2011 Araştırmacı/Uzman TÜBİTAK
Azot Fiksasyonu ve Polar Oksin Taşınımında Axi 1 (Oksinden Bağımsız) Genininin Etki Mekanizması Üzerine Araştırmalar 13425 Yürütücü DPT
Islah Programlarında Kullanılma Üzere Türkiye’de Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin Moleküler Genetik Yapılarının Belirlenmesi 20135.83 1999-2002 Araştırmacı/Uzman TÜBİTAK
Kabak Sarı Mozayik Virüsüne Dayanıklı Transgenik Kavun Çeşitlerinin Geliştirilmesi 9612.05 2000-2003 Yürütücü TÜBİTAK
Kavun (Cucumis melo L.) Islahında Yeni Yaklaşımlar ve Genetik Çeşitlilik Üzerinde Araştırmalar 219270 2008-2010 Yürütücü TÜBİTAK-BOSPHORUS
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Cyclamen Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve In vitro Muhafazası  250000 2010-2013 Yürütücü TÜBİTAK

Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması

200000 2011-2013 Yürütücü TAGEM

Bazı Zeytin Çeşitlerinin Agrobacterium rhizogenes ile Transformasyonu ve Morfolojik Karakterlerinin İncelenmesi

67000 2012-2013 Y.Araştırıcı TAGEM

Bazı Zeytin Çeşitlerinin Agrobacterium rhizogenes ile Transformasyonu ve Morfolojik Karakterlerinin İncelenmesi

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

10

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans

7

5

Doktora

2

Uzmanlık
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.)

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

YÖK Bursu (California Üniversitesi) YÖK 2011
Nato B2 (Michigan State Üniversitesi) TÜBİTAK Başkanlık 2002
Wageningen Sandwich Doktora Bursu Wageningen Üniversitesi 1995
NATO A2 Bursu (Wageningen Üniversitesi) TÜBİTAK Başkanlık 1994

 

 

2. ESERLER LİSTESİ
2.A. SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

2.A1-Çürük S., Çetiner, S., Yalçın Mendi, Y., Carmelli-Weissberg, M., Graber, E., Gaba, V. Food grade sugar can promote differentiation in melon (Cucumis melo L.) tissue culture,  In Vitro Cell. Dev. Biol-Plant (2012)

 

2.A2-İzgü, T, Kocaman, E.,, Şimşek, Ö, Yalçın Mendi, Y, El-Sharkawy, I. Research on Transformation Efficiency of Cm-AAT Genes (1, 3 and 4) Responsible for Aroma Synthesis In Melon (Cucumis melo L., var cantalupensis Naud). International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetable Science (ISHS) (2012).

 

2.A3- Kocaman,E., Yalçın Mendi, Y, İzgü, T, Ünek, C., Alain Latche,A.,  El-Sharkawy, I.2012. Transformation of Cm-ADH Gene to Melon Genotype. International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetable Science (ISHS)(2012)

 

2.A4-Aka-Kacar, Y., Boncuk, M., Coskun, H., Yalcın Mendi, Y. Yesiloglu, T. In vitro plant regeneration of Carrizo citrange and Cleopatra mandarin by organogenesis Proceeding of the Second International Symposium on Citrus Biotechnology (Eds.:A. Gentile and S.La Malfa) Acta Hort. 892., 305-310, (2011).

 

2.A5-Aka Kacar, Y.,  Akpınar, C., Agar, A., Yalcin Mendi, Y., Serce, S., Ortaş, İ. The effect of mycorrhiza in nutrient uptake and biomass of cherry rootstocks during acclimatization, Romanian Biotechnological Letters, 15(4): 5246-5252, (2010).

 

2.A6-Yalcin Mendi, Y., Comlekcioglu, N., Ipek, M., Kocaman, E., Izgu, T., Tekdal, D., Curuk, P. The effect of different hormone concentrations and dark pretreatment on adventitious shoot regeneration in snake melon (Cucumis melo var. flexousus), Romanian Biotechnological Letters, 15(4): 5392-5395, (2010).

 

2.A7-Aka-Kacar, Y., B. Bicen, I.Varol, Y.Yalcin-Mendi, S.Serce and S. Cetiner. Gelling agents and culture vessels affect in vitro multiplication of banana plantlets. Genetics and Molecular Research. 9(1): 416-424 (2010).

 

2.A8-Solmaz, I., N. Sari, Y. Aka-Kacar and Y. Yalcin-Mendi. The Genetic Characterization of Turkish Watermelon Accessions using RAPD Markers, Genetic Resources. 57(5): 763-771 (2010).

 

2.A9-Yalcin-Mendi,Y., S.Eldogan, R.Gutakev, M.Ipek, P.Curuk, S.Cetiner. Regeneration and Histological Analysis of Snake Melon (Cucumis melo var. flexousus) by Direct Organogenesis. Turk. Jour. Agric. Scien. 34 (309-317) (2010).

 

2.A10-Yalçın Mendi, Y., N.Sarı, A. Akyıldız, İ. Solmaz, C. Ünek, O. Ozkaya and S. Serçe. Determination of Fruit Quality Characteristics and Gene Escape in Transgenic Melon. Turk. Jour. Agric. Scien. 34 (135-143) (2010).

 

2.A11-Comlekcioglu, N., Y.Yalcin-Mendi, S. Eldogan and C. Unek. Effects of different combinations and concentrations of growth regulators and photoperiod on somatic embryogenesis of Cucumis melo var. flexuosus. African Journal of Biotechnology.8(22): 6228-6232 (2009).

 

2.A12-Yalcin-Mendi, Y., C. Unek, S.Eldogan, Y. Aka-Kacar, S. Serce, P.Curuk, E. Kocaman. The Effects of Different Hormones on Regeneration of Gazania (Gazania rigens). Roumanian Biotechnological Letters, 14(6) (2009).

 

2.A13-Yalcin-Mendi, Y., P.Curuk, E. Kocaman, C.Ünek, S.Eldoğan, G.Gencel and S. Çetiner. Regeneration of Begonia Plantlets by Direct Organogenesis. African Journal of Biotechnology. 8(9):1860-1863 (2009).

 

2.A14-Yalcin-Mendi,Y., M. Ipek, N. Buzkan, Y. Aka-Kaçar, S.Curuk. Regeneration and Histological Analysis of Regeneration in Bottle Gourd (Lagenaria Siceraria (Molina) Stand.) Turk. Jour. Agric. Scien. 33: 165-172 (2009).

 

2.A15-Yalçın-Mendi,Y., N.Buzkan, Dölekoglu, C. Application and Commercialization of Transgenic Ornamental Plants. Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology Book. (2008).

 

2.A16-Sezen, S. M, G. Çelikel, A. Yazar, Y.Y. Mendi, S. Şainler, S. Tekin, B.Gencel. Effects of Drip Irrigation Management and Different Soilless Culture on yield and Quality of Tomato Grown in Plastic House. Pakistan Journal of Biological Science, 9(4): 766-771. (2006).

 

2.A17-N. Buzkan, V. Öztekin, M. Demir, N.Y. Yalcin Mendi, M. Ilgın. Sanitary Status of Fruit Tress with Implementation of Clean Stocks. Asian Journal of Plant Sciences, 4(6): 660-663 (2005).

 

2.A18-Yildiz Aka-Kacar,Y., M. Mazmanoglu, Y. Yalcin-Mendi, S. Serce and S.Cetiner. The Effect of Cytokinin Type and Concentration on Multiplication Rate of Spathiphyllum (Fam. Araceae). Asian Network for Scientific Information. 4 (4): 390-393 (2005).

 

2.A19-Yalcin-Mendi, Y., S.Serbest Kobaner ve Y.Aka-Kacar. The Utility of GFP in Genetic Engineering of Horticultural Plants, European Journal of Horticulture Science, 70(4) (2005).

 

2.A20-Yalcın-Mendi,Y., M. Ipek, S. Serbest, S. Curuk, Y. Aka Kacar, S. Cetiner, V. Gaba ve R. Grumet, Agrobacterium Mediated Transformation of Kırkagac 637 a Recalcitrant Melon (Cucumis melo L.) Cultivar. European Journal of Horticulture Science, 69 (6).S. 258-262 (2004).

 

2.A21-Yalcin-Mendi,Y., Effect of Cotyledon Age and Explant Location on Regeneration of Cucumis sativus, Biotechnology & Biotechnological Equipment, No:1, 38-43 (2003).

 

2.A22-Yalcin-Mendi,Y., M.Ipek, H.Kaçan, S.Curuk, N.Sarı, S.Cetiner ve V.Gaba, Histological Analysis of Regeneration in Watermelon, J. Plant Biochemistry and Biotechnology, Vol:12, No:2, 147-150 (2003).

 

2.A23-Yalcin-Mendi, Y., H.Kacan, Y.Aka Kacar ve S.Cetiner, Morphologic and Histologic Analysis of Regeneration in Some Melon Varieties, Biotechnology & Biotechnological Equipment No: 1, 44-49 (2003).

 

2.A24-Yalcin-Mendi, Y., S. Cetiner ve T. Bisseling, Isolation and Characterisation of Sequences Homologous to the Tobacco Clone Axi 1 from a Vicia sativa Nodule cDNA Library, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25, 175-180 (2001).

 

2.A25-Yalcin-Mendi, Y., K.Pawlowski ve S.Çetiner. In situ Localisation of Axi 1 Gene in root tips of pea plants inoculated with Rhizobium leguminosarum bv. PRE strain, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25, 265-271 (2001).

 

2.A26-Heidstra, R.,W.C.Yang, Y.Yalcin Mendi, S.Peck, A.Emons, A.Kammen and T.Bisseling. Ethylene Provides Positional Information on Cortical Cell Division But is not Involved in Nod Factor Induced Tip Growth. Development, 124,1781-1787 (1997).

 

2.B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 

 

2.B1-İzgü,T. , Sanal,D. , Çürük,P. ,Tütüncü,M. , Sevindik,B. , Yılmaz,.Ö. ,Daşkın,R. , Kaçar,Y.A. , Mendi,Y.Y. , Investigation  on micropropogation of Origanum splyleum, endemic to Turkey. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (ISHS)(Abstract) (2012)

 

2.B2- Koçak, M. , İzgü,T. ,Çürük, P. , Sevindik,B. , Tütüncü,M. , Sanal,D. , Şimşek Ö. ,Mendi,Y.M. , Somatic embryogenesis in Cyclamen. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (ISHS)(Abstract) (2012)

 

2.B3-Sevindik,B. ,Tütüncü,M. , İzgü,T. , Sanal,D. , Koçak,M. , Mendi,Y.Y., Rooting of in vitro regenerated saffron (Crocus sativus L.) via Agrobacterium rhizogenes.  XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (ISHS)(Abstract) (2012)

 

2.B4-Boz,E., Yalcin Mendi, Y., Dundar, O., Demircioglu, H Ozkaya, O., Izgu, T. The Ethylene Biosynthesis is affected by 1-MCP in Carnatıon. 6. International Postharvest Symposium (2009).

 

2.B5-Yalcin-Mendi,Y., M. Ipek, S. Serbest, S. Curuk, Y. Aka Kaçar, S. Cetiner, V. Gaba and R. Grumet, Agrobacterium Mediated Transformation of Kırkagac 637 a Recalcitrant Melon (Cucumis melo L.) Cultivar. 5th In vitro Culture and Horticultural Breeding. Biotechnology as Theory and Practice in Horticulture, Debrecen / Hungary, Abstracts, 216 (2004).

 

2.B6-Aka-Kacar,Y., Y.Yalcin-Mendi and S.Cetiner, Classification of Sweet and Sour Cherry Cultivars Which are Grown in Turkey by DNA Fingerprinting, XXV. International Horticultural Congress (IHC) Brussels, Abstracts, 446 (1998).

 

2.B7-Yalcin-Mendi,Y., Y.Aka-Kaçar, T.Bisseling and S.Çetiner, Isolation and Characterisation of Sequences Homologous to the Tobacco Clone Axi 1 from a Vicia sativa Nodule cDNA Library, XXV. International Horticultural Congress (IHC), Brussels, Abstracts, 441 (1998).

 

2.B8-Yalcin- Mendi., S. Yildirim, H. Franssen and S. Cetiner, Determination of Chitin-71 gene Expression Sites in the Root and Nodule Tissues of Pea During Nitrogen Fixation, XXV. International Horticultural Congress (IHC) Brussels, Abstracts, 441 (1998).

 

2.B9-Aklan,K., S.Çetiner, Y.Aka-Kacar and Y.Yalcın-Mendi, In vitro Multiplication of Clonal Apple Rootstocks M9, M-26 and MM-106 by Meristem Culture, Proceedings of the Fifth International Symp. on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. Acta Horticulturea, ISHS, 441, 325-327 (1997).

 

2.B10-Cetiner,S., H.Yucel, Y.Aka-Kacar and Y.Yalcın-Mendi, Clonal Propagation of Pistacia Rootstocks by Meristem and Shoot Culture, Proceedings of the Fifth International Symp. on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. Acta Horticulturea, ISHS, 441, 333-335 (1997).

 

2.B11-Demiralay,A., Y.Yalcın-Mendi, Y.Aka-Kacar and S.Cetiner, In vitro Propagation of Ficus carica var. Bursa Siyahı Through Meristem Culture, 1st International Symposium on Fig. Acta Horticulturae, 165-167 (1997).

 

2.B12-Buzkan,N., S. Cetiner, Y. Yalcın-Mendi and B.Di Terlizzi, Clonal Propagation of Disease- free Rootstocks for Sour and Sweet Cherry by Meristem Culture, Proceedings of the Fifth International Symp. on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. Acta Horticulturea, ISHS, 441, 329-331(1997).

 

2.B13-Cetiner,S., S.Gok, Y.Yalcın-Mendi, S.Tangolar and F.Ergenoglu, Studies on the Utilization of the Embryo Rescue Technique for the Improvement of Some Early Grape Varieties, First Balkan Botanical Congress, Abstracts, 145 (1997).

 

2.C.Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

2.C1- Özgüven, A., Çürük, P., İzgü, T., Koçak, M., Tütüncü, M., Tagipur, E.,Şimşek, Ö., Yalçın Mendi, Y. Iris germanica(Süsen)’da GA3 Uygulamalarının Gelişme ve Çiçeklenme Üzerine Etkileri, Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, (2012)

2.C2-Çürük, P, Torun, A., Koçak, M., Burgut, A., Yüksel, Ö., Yalçın Mendi, Y. Medine Çiçeği (Gomphrena globosa) Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Uygulamalarının Etkisi Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, (2012)

2.C3-Çürük, P, İzgü, T, Yalçın Mendi, Y., Vos,J.,  Heuvelink, E.Akito Gül Çeşidinde Sıcaklığın Çiçek Kalitesi Üzerine Etkisi, Alatarım Dergisi (2012)

2.C4- Çürük, P, İzgü, T, Yalçın Mendi, Y., Vos,J.,  Heuvelink, E.Topraksız Gül Yetiştiriciliğinde Sıcaklık Uygulamalarının Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri, Alatarım Dergisi (2012)

2.C5- Sevindik,B., Tütüncü, M., İzgü, T. , Sanal, D. ,Çürük, P. , Mendi,Y.Y. , Effect of different plant growth regulators on in vitro regeneration of Crocus sativus L. 6th  National Horticulture Congress. 4-8 October, (2011)

2.C6-İzgü, T., Döner, A., Demirhan, Ş.,Tulukoğlu, S., Şimşek, Ö., Yalçın Mendi, Y., Cucurbitaceae Familyasındaki Bazı Çeşitlerde In vitro Tuz Stresinin Çimlenme Üzerine Etkisinin Araştırılması. VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim, (2011)

 

2.C7-Yalçın Mendi, N.Y., E. Kocaman, C.Ünek, S. Eldoğan, P. Curuk, G. Gencel, S. Serce. Begonia semperflorensin Direk Organogenesis Yöntemiyle Rejenerasyonu, Alatarım, 7(2): 9-14 (2008).

 

2.C8-Yalcin-Mendi, Y., N.Sari, İ.Solmaz, C.Unek, S.Eldogan, M.İpek, S.Serce. Transgenik Kırkagac 657 Kavun Çeşidinde Morfolojik Karakterizasyon, Alatarım, 6(1): 26-31 (2007).

 

2.C9-Yeşim Yalçın Mendi, Sinem Serbest Kobaner, A.Fikret Fırat. Hıyar (Cucumis sativus L) da Rejenerasyonun Optimizasyonu, Alatarım, 3(1):1-4 (2004).

 

2.C10-Yalçın-Mendi,Y., M. İpek, S. Serbest-Kobaner ve E. Kükürt, Kırkağaç 637 Kavun Çeşidinde Rejenerasyonun Optimizasyonu, Alatarım Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 33-35 (2004).

 

2.C11-Yalçın-Mendi,Y., Rhizobium Bakterileri ile Baklagil Bitkileri Simbiyozisindeki Metabolik ve Genetik Olaylar, Biyotek Dergisi, 13, 23-29 (2003).

 

2.D.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

2.D1-Yalçın-Mendi, N.Y., M. İpek, İ. Solmaz, N. Sarı ve S. Çetiner. Transgenik Kavunların Morfolojik Karakterizasyonu, V. Sebzecilik Kongresi/ Çanakkale, 24 (2004).

 

2.D2-Serbest-Kobaner, S. ve Y. Y.Yalçın-Mendi, Hıyarın Rejenerasyonunda Etilen İnhibitörü olan AVGnin Etkisinin Araştırılması, V. Sebzecilik Kongresi/ Çanakkale, 15 (2004).

 

2.D3-Mazmanoglu,M., Y. Aka-Kaçar., M.İpek ve Y.Yalçın-Mendi, Isparta Gülünün Mikroçoğaltılması, Çanakkale XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-30 Ağustos, Çanakkale, 48 (2003).

 

2.D4-İpek,M., M. Mazmanoglu ve Y.Yalçın-Mendi, Su Kabağında Rejenerasyonun Optimizasyonu, Çanakkale XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-30 Ağustos, Çanakkale, 85 (2003).

 

2.D5-Aka-Kaçar, Y., N. Yılmaz, Y. Yalçın Mendi, A. Küden ve S. Çetiner. In vitro Besi Ortamında Kullanılan Değişik Katılaştırıcı Maddelerin ve Farklı pH Düzeylerinin Bazı Kiraz (P. Avium) Anaçlarının Çoğaltılması Üzerine Etkileri. I. Ulusal Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova (2001).

 

2.D6-Çetiner, S., Y.Aka-Kaçar, A. Küden, A.B.Küden, Y.Yalçın Mendi, E. Tanrıver ve Ö. Sırış. Islah Proğramlarında Kullanılmak Üzere Türkiye’de Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin Moleküler Genetik Yapılarının Belirlenmesi Proğram ve Bildiri Özetleri Kitapcığı, TÜBİTAK Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, 26–27 Ekim, Ankara, 20-22 (2000).

 

2.D7-Çetiner,S., Y.Yalçın-Mendi, Y.Aka-Kaçar ve T.Agar, Nessy ve Theodor Reimers Böğürtlen Çeşitlerinin In vitro Klonal Çoğaltılması ve Köklendirilmesi Üzerine Etkileri, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 223-227 (1999).

2.D8-Yalçın-Mendi ve S.Çetiner. ACC- Oksidaz Geninin Bezelye Bitkisinin Kök Uçlarındaki In situ Lokalizasyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 493-497 (1999).

 

2.D8-Yalçın-Mendi,Y ve S.Çetiner, Bezelyeden Axi 1 (Oksinden Bağımsız) Geninin Izole Edilmesi ve Nükleotid Dizinlerinin Belirlenmesi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 483-487 (1999).

 

2.D9-Yalçın-Mendi,Y., Y.Aka-Kaçar ve S.Çetiner. In vitro Köklendirme Ortamında Kullanılan Aktif Kömürün Köklenme Üzerine Etkileri, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1, 359-360 (1995).

 

2.E Yazılan Kitaplar veya Kitap Editörlüğü

 

2.E1- Yalçın Mendi,Y., Aka Kaçar, T. İzgü, Ö.Şimşek, P.Çürük, . Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques and Applications (Editör: Neal Steward). Transgenik Bitkilerin Tarla Denemeleri (Çeviri), Bölüm 13, 311-323 (2012)

 

2.E2- Aka-Kacar, Y., Ö.Şimşek, Y. Yalçın Mendi. Genler ve Genomlar, Moleküler Biyoloji Kitabı, Bölüm 3, (2011Basımda).

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.