Tarım Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

İktisadi faaliyet kollarına bakıldığı zaman; tarım sektörü uzun yıllardan sonra son 7 yılın 6’sında büyümüştür. 2007 yılında ise, Türkiye son 72 yılın en kurak günlerini yaşamış olup, yeterli miktarda yağış olmaması tarımsal üretimi olumsuz etkilemiştir.

Son yıllardaki, dünya genelinde yaşanan krizlere rağmen, son üç yılda tarım sektörü, 2008 yılında %4,3, 2009 yılında % 3,6 ve 2010 yılında ise % 1,6 oranında büyüme göstererek genel büyümeye olumlu etki sağlamıştır. Bunun en önemli sebebi, uygulanan tarım politikaları ve araçlarının etkinliğidir.

2010 yılında 2009 yılına göre sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla % 8,9’luk artış göstererek 105.680 Milyon TL olurken, tarım sektörü sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasılaya % 1,6’lık artışla 9.928 Milyon TL katkı sağlamıştır.

Üretim yöntemi ile hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahmininde, 2010 yılı dördüncü üç aylık dönemi ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında; cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %17,3’luk artış gösterirken, tarım sektörü % 23,2 artmıştır. Bu artış ülke ortalamasının üzerinde olmuştur.

Bunun yanı sıra üretim yöntemi ile hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahmininde tarım sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2009 yılında %8,3 iken, 2010 yılında ise %8,4 olarak gerçekleşmiştir.

Yine üretim yöntemi ile hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahmininde, 2010 yılında 2009 yılına göre cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla % 16,0’lık artışla 1.105.101 Milyon TL olurken, tarım sektöründe ise cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla %17,8’lik artışla 92.804 Milyon TL olmuştur.

2010 yılında, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus 2009 yılına göre 801 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 343 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 855 bin kişi artarak 52 milyon 541 bin kişiye ulaşmıştır.

2010 yılında işsizlik oranı %11,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre %14,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Türkiye genelinde işsiz sayısı 2009 yılına göre 425 bin kişi azalarak 3 Milyon 46 bin kişiye düşmüştür.

2009 ile 2010 yılı istihdam rakamları karşılaştırıldığında, 2010 yılında istihdam edilenlerin sayısı, 2009 yılına göre 1 milyon 317 bin kişi artarak, 22 milyon 594 bin kişiye ulaşmıştır. Tarım sektörünün 2009 yılında toplam istihdam içindeki oranı %24,6 iken bu rakam 2010 yılında 443 bin kişi artarak 5.683 bine ve oranı ise %25,2’ye yükselmiştir. Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 874 bin kişi artmıştır.

Geçen yıla göre tarımsal istihdamda artış olması da Tarım sektöründe genişleme olduğunun bir göstergesidir.

Kaynak: Strateji Geliştirme Başkanlığı – Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.