Tarım Kredisi Çeşitleri Nelerdir?

Çiftçi kredileri kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi Kısa vadeli işletme çevirme kredileridir. Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.

Tohumluk Kredileri : Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.

Kimyevi Gübre Kredileri :
Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.

Hayvancılık İşletme Kredileri : Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık,kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.

Tarımsal İlaç Kredileri : Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Akaryakıt (mazot) Kredisi : Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.

Orta vadeli yatırım Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Tarımsal Araç-Gereç Kredileri : İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Hayvancılık Donatma Kredileri :
Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.
Kredi Limitleri

* Genel Şahıs Haddi 20.000.-TL (Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandırabilecekleri kredi miktarı )
* Özel Şahıs Haddi 100.000.-TL (Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs haddinin azami 3 katına kadar)
* Sözleşmeli Üretim şahıs haddi 100.000.-TL (Ortakla sözleşme yapmak şartıyla Bölge Birliği onayıyla Genel Şahıs haddinin 3 katına kadar )
* Özel Şahıs ve Sözleşmeli Üretim haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın kredi durumları Bölge Birliğinin teklifi üzerine Merkez Birliğince değerlendirilmektedir.

Ortaklardan istenen teminatlar ; Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. 10.000 TL nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alınmasına lüzum görülen ortaklar için müşterek borçlu ve kefillik müessesesi yanında taşınmaz mal ipoteği ve/veya araç/traktör rehini alınır.
Kredi Faiz Oranları

Tarımsal Kredi cari faiz oranımız % 13 olmakla birlikte 2010/6 ve 2010/745 sayılı BKK kapsamında kullandırılan kredilerimizin faiz oranları aşağıdaki şekildedir.
% 0 Faizli Kredileri

1) Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri
(Damla Sulama, Yağmurlama Sulama)(yatırım) : % 0
2) Süt sığırcılığı (yatırım) : % 0
3) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım)(sığır-manda) : % 0
4) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (yatırım)(sığır-manda) : % 0
5) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (yatırım)(koyun-keçi) : % 0
6) Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme) : % 0
% 60 İndirimli (% 5,2) Faizli Kredileri

7) İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) : % 5,2
8 ) Organik Tarım (işletme-yatırım) : % 5,2
9) Süt sığırcılığı (işletme) : % 5,2
10) Damızlık düve yetiştiriciliği(işletme-yatırım) : % 5,2
11) Diğer sulama sistemleri
(derin kuyu açılması ve benzeri)(yatırım) : % 5,2
% 50 İndirimli (% 6,5) Faizli Kredileri

12) Sertifikalı tohum,fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı(İ-Y) : % 6,5
13) Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (İ.Y) : % 6,5
14) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme)(sığır-manda) : % 6,5
15) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (işletme)(sığır-manda) : % 6,5
16) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (işletme)(koyun-keçi) : % 6,5
17) Büyükbaş hayvan besiciliği (yatırım) : % 6,5
18) Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
19) Arıcılık (İşletme-yatırım) : % 6,5
20) Yumurta tavukçuluğu(işletme-yatırım) : % 6,5
21) Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) : % 6,5
22) Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
23) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) : % 6,5
24) Tarımsal Mekanizasyon (yatırım)
(Traktör ve biçerdöver hariç) : % 6,5

% 25 İndirimli (% 9,75) Faizli Kredileri

25) Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri :% 9,75

Tarım Kredi

You may also like...

1 Response

  1. melis dedi ki:

    çok güzel bir site birde benim istediğim konuları bulsa daha da güzel bir site olabilir*önerileriniz için çok teşşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.