Tagged: Türkiye tarım havzaları

0

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Sunumu

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Hayata Geçiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje; tarımsal veri, bilgi ve teknolojilerinin, tarımsal potansiyer ile entegre edilerek Türkiye tarımının geleceğine yön verecek şekilde büyük ve...