Danışmanlık Desteklemesinden Yararlanın

TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ

Çiftçilerimizin; bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamak amacıyla; 2006 yılında yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile Ülkemizin “Ulusal Yayım Politikasının” ana hatları çizilmiş, danışmanlık sisteminin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve ilk defa “yayım/danışmanlık hizmetleri” yasal olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin getirdiği çok önemli bir yenilik de tarımsal danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve desteklenmesidir.

Yönetmeliğin yayımlanmasından bu yana geçen süreçte Bakanlığımız danışmanlık sisteminin altyapısını oluşturmak amacıyla bir taraftan sistem içerisinde yer alacak kurum ve kuruluşlarının yetkilendirilmesi için iş ve işlemlerini yürütürken diğer taraftan da yayımcı ve danışmanların sertifikalandırılmaları için özel bir çaba sarf etmiştir.

Tüm bu çalışmalar ve altyapı hazırlıklarından sonra tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde sivil toplum örgütleri, danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarının daha aktif rol alması, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi ancak sistemin desteklenmesi ile mümkün olacağı bilincinden hareketle, ilk defa 2009  yılında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan  çiftçilerimiz desteklenmiştir. Bu desteğin 2011 yılında da devam edilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir.

Bu karar gereği ve  5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/14) 26 Mart 2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile çiftçilerimiz; tarımsal danışmanlık hizmeti veren  tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları, üretici örgütleri, ziraat odaları ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıflardan hizmet satın alabilecek ve tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere 2011 yılında 500 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.  Bu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin;  24 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde yürütülmesi ve desteklenmesi; tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına, danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine, üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına, istihdamın arttırılmasına ve ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

Çiftçilerimiz, bu konuda  detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşabilirler.

Not: Tebliğ ve eklerini görmek için LÜTFEN TIKLAYINIZ…

Adana İl Tarım Müdürlüğü

 

Destekleme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Satın Alacak Tarımsal İşletmeler ve Ödeme Miktarı Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler

MADDE 7 (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,

b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,

1) Örtü altında en az 3 dekar,

2) Bağ-Bahçede  en az 10 dekar,

3) Tarla ziraatında kuruda en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak.

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,

5) En az 50 adet arı kolonisine,

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.

Ödeme miktarı

MADDE 8 (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.

Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri, listeler ve ödeme

MADDE 10 (1) Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri ve ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren  60 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.