Çiftçi Projesi Yapacak Gençlere 30 bin Hibe Desteği / Şartlar

genc-ziraatcilere-hibe-destegi-30

18-40 Yaş Arası Gençlerin ziraat projelerine 30000 hibe desteği fırsatı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak.

Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.

Hibe, nüfusu 20 binden az yerleşim alanlarını kapsayacak

Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek.

Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek.

Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak.

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu destek, 2016 Yılı Eylem Planı’nın 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek vaatleri arasında yer alıyordu.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 25 Şubat 2016 Tarihli Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, “Bu destekleme programı ile Tarımda genç nüfusa daha fazla söz hakkı verilmesi, dolaylı yoldan kırsaldan şehre göçün azaltılması ve şehirden kırsala göçün arttırılması, gençlerimize kendi doğdukları ve büyüdükleri topraklarda daha fazla istihdam imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakiben İl Müdürlüğümüzce gerekli çalışmaları başlattık. Konu ile ilgili uygulama tebliğlerinin yayınlanmasını müteakiben proje taleplerini toplamaya başlayacağız, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Projelerde genel olarak, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin konuları kapsayacaktır” dedi.

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteğinin koşulları

Hükümetin vaatleri arasında yer alan genç çiftçilere verilecek 30 bin liralık hibe (karşılıksız) desteğin koşulları belli oldu. Bakanlar Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ına göre destekten 18 ile 40 yaş arasındaki çiftçiler yararlanabilecek.

Genç çiftçilerin bu destekten yararlanabilmeleri için nüfusu 20 binden az kırsal yerleşim biriminde yaşamaları ve bitkisel, hayvansal,yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda proje ile başvurmaları gerekiyor.

Bakanlar Kurulu Kararı’na göre genç çiftçilerin 30 bin lira destek almaları için gerekli koşullar şöyle:

1- Destekten yararlanacak çiftçinin 18 ile 40 yaş arasında olması gerekiyor.

2-Destek ülke genelinde uygulanacak. Ancak destekten yararlanacak çiftçilerin,nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri ile 12 Kasım 2012’de yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası’ndan önce tüzel kişiliğe sahip ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yaşamaları koşulu var.

3- Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.

4- Desteklenecek proje konuları ise şöyle belirlendi:Bitkisel üretime yönelik projeler. Hayvansal üretime yönelik projeler. Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

5- Çiftçiler destekten yararlanmak için proje hazırlayarak başvuru yapacaklar. Başvurusu kabul edilen çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanacak.

6- Uygulanacak projelere 30 bin liraya kadar hibe(karşılıksız) destek verilecek. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı var.

7- Proje 3 yıl süresince uygulanacak.Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek.Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.

8- Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak.

Herkese 30 bin lira verilmeyecek

Bakanlar Kurulu Kararı’nda da belirtildiği gibi genç çiftçilere projeleri kabul edilmesi durumunda 30 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Projesi kabul edilen herkese 30 bin lira verilmeyecek.

Proje tutarına göre ödeme yapılacak.Hibe desteğinin üst limiti 30 bin lira. Ayrıca, dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta, sadece projesi kabul edilen çiftçilere destek verilecek. Başvurduğu halde projesi kabul edilmeyenlere destek verilmeyecek.

Kimler Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Krediden Faydalanabilecek

AK Partinin seçim meydanlarında en çok ses getiren vaatlerinden olan Genç çiftçilere 30.000 TL Hibe krediden faydalanma koşulları şöyle;

18-40 yaş arasında olmak
81 ilde nüfusu 20.000’in altın olan bir kırsal kesimde yaşamak (İkamet şartı bulunmakta)
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diğer hibe programlarından faydalanmamış olmak

Şartlarım Tutuyor 30.000 TL Hibe Kredi İçin Nereye Başvuracağım?
Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız sizde bu hibe krediye başvuru yapabilirsiniz. Hibe Krediye başvuru yeri Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlükleri olacaktır. Proje başvuru şekilleri ve detayları önümüzdeki günlerde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir. Ayrıca proje yürütülmesinde Kalkınma Ajanlarına da görev verileceği anlaşılmaktadır.

30.000 TL Hibe Kredi Hangi Alanlarda kullanılabilir?
Bitkisel üretime yönelik projeler
Hayvansal üretime yönelik projeler
Yöresel tarımsal ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler

30.000 TL Hibe Kredinin Detayları
Merakla beklenen Genç Çiftçilere 30.000 Bin TL Hibe Kredi için Bakanlar Kurulu Karası sonunda yayınlandı. Bu karara göre hibe kredi verilmesi beklenildiği gibi KOSGEB tarafından değil Tarım Gıda ve Hayvancılık il müdürlükleri tarafından verilecek. Kararda Kalkınma Ajanslarına da görev verildiği anlaşılmaktadır. Sanırız hibe kredinin usulüne uygun kullanılıp kullanılmayacağı Kalkınma Ajansları tarafından denetlenecektir. Ayrıca kredi Ziraat Bankası üzerinden kullandırılacak ve banka bu işlem için %0,2 komisyon alacaktır.

En çok merak edilen konulardan bir tanesi olan gençten kasıt nedir? Hangi yaş genç olarak kabul edilecektir? soruları da cevap buldu. 18-40 yaş arasında bulunan çiftçiler genç olarak kabul edilmiştir.

Hibe Kredi için başvurulacak alanlar çok geniş tutulmuşa benziyor. Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik projeler denilmiş kararda. Buradan büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, et, süt ve yumurta üretimi, yem bitkileri üretimi, sebze ve meyve üretimi gibi alanları kapsayacağını anlayabiliyoruz.

Kadın Çiftçiye 30 Bin TL Hibe Kredi
Bu kredi 2014 yılında KOSGEB ve İl Tarım Müdürlükleri tarafından verilen Kadın Çiftçiye 30.000 TL Hibe Kredi ile aynı koşullarda verileceğini düşünüyoruz. Peki Kadın Çiftçilere kullandırılan bu kredinin koşulları nelerdir;

30 Bin TL Hibe Kredi için öncelikle İl Tarım Müdürlükleri ve KOSGEB tarafından gerçekleştirilen eğitimi tamamlayıp sertifika almak gerekiyor. Bu eğitimde yöresel tarım ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda eko-turizm ve banka kredilerine erişim olanaklarından mikro krediye kadar çiftçilerin ufkunu açacak ve yeni gelir modelleri hakkında bilgiler içeriyor.

Bu eğitimi tamladıktan sonra aldığınız ‘Kırsal Kesimde Genç Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi’ için hibe ve faizsiz kredi almaya aday oluyorsunuz. Artık bundan sonra 30 Bin TL Hibe almanızı sağlayacak bir fikir bulmaya kalıyor. Bu tip kredilerde KOSGEB genelde katma değeri yüksek ve yenilikçi fikirlere öncelik veriyor.
Peki nasıl projeler daha çok desteklenecektir. Hemen şunu belirtelim farklı ve yeni fikir içeren projelerin şansı daha fazla olacaktır. Mesela siz çiftlik tavukçuluğunun yoğun yapıldığı bir ilde yine çiftlik tavukçuluğu üzerine bir proje yaparsanız bunun kabul şansı az olur. Çünkü zaten hali hazırda onlarca böyle çiftlik var. Ama siz eğer aynı işi organik tavuk çiftliği ve yumurtası üzerine kurar ve bunu iyi projelendirirseniz (organik şartlarını nasıl sağlayacaksınız, yem nereden alınacak filan gibi) kesinlikle projeniz desteklenecektir. Yani önemli olan olmayanı ve iyi olanı tasarlamak ve bunu iyi şekilde projelendirmektir.

Ayrıca kurulacak olan işletmelerde 3 yıl gelir vergisinden muaf olması ve çalışanların sigorta primlerinin bir kısmının da KOSGEB tarafından karşılanması bekleniyor.

Bu hibe kredilerden faydalanabilmek için mutlaka KOSGEB tarafından açılan veya desteklenen eğitime katılmış olmanız gerekiyor. Ancak ondan sonra başvuru yapabiliyorsunuz.

Genç çiftçiye 30 bin destek ile ilgili aramalar

genç çiftçilere 30 bin tl hibe,

çiftçilere destek parası 2016,

çiftçiye 30 bin tl hibe,

çiftçiye hibe desteği 2016

Kaynaklar:
tarim.gov.tr / tarimdunyasi.net /milliyet.com.tr / nextincele.com / bahcebitkileri.org

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.