Ceylanpınar Sulama Projesi

TİGEM tarihinin en büyük projesi olan ve arazi varlığının %50’sini kapsayan Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yürütülen Sulama Projesi, bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük tarımsal basınçlı sulama projesidir. TİGEM’de ilk defa 275 adet Center-Pivot sistemi satın alınarak, montaj işlerine başlanmıştır. İki bölümden oluşan Projenin tamamlanmasıyla, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin 920 bin dekarı sulu tarım arazisi haline gelecektir.

Projenin en önemli özelliklerinden birisi hem ülkenin, hem de bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde yaratacağı etkidir. Bu yönü ile ele alındığında, Proje kapsamında 3.700 kişiye istihdam sağlanacağı ve aileleri ile birlikte yaklaşık 15 bin kişinin bu durumdan dolaylı olarak yararlanacağı söylenebilir.

Proje öncesinde 109 bin dekarı sulanmakta olan İşletmede,  2009-2011 arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayan yer altı suyu kaynaklı birinci aşamanın sonunda toplam 1436 adet derin kuyu ve 500 bin dekar alan sulu tarıma açılmış olacaktır. Bu çerçevede, 2009’da 117 bin dekar, 2010’da ise 210 bin dekar sulamaya açılmış; 2010 Kasım ayı sonu itibariyle 746 adet derin kuyunun açılması tamamlanmıştır.

Projenin ikinci aşamasında ise, 310 bin dekar arazinin Atatürk Barajı’ndan gelen sulama kanalı ile sulanması planlanmıştır. GAP Eylem Planı çerçevesinde “Aşağı Mardin Ana Sulama Kanalı” inşaatı kapsamında projelendirilen ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar’da projenin ilk bölümünün (500 bin dekar) tamamlanması sonucu;

–         yılda 280 kg/da olan ve nadas sistemiyle birlikte aslında yılda 140kg/da olarak gerçekleşen buğday verimi artarak yılda 500kg/da’a yükselecek, böylece sağlanacak verim artışıyla üretim 3,6 kat artacak,

–         mevcut koşullarda en fazla 63 bin ton sertifikalı tohumluğun hazırlanabildiği Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu miktar 260 bin tona çıkacak ve proje sahasından elde edilecek artı 197 bin ton (260 bin-63bin) sertifikalı hububat tohumluğu sayesinde, dekara 20 kg tohum uygulamasıyla 9.850.000 dekar arazinin tohum ihtiyacı karşılanmış olacak,

–         sertifikalı tohum kullanımı artacağından, hem kaliteli ürün elde edilecek, hem de sadece sertifikalı tohum kullanımının sonucu olarak yaklaşık % 25 verim artışı sağlanacak,

–         son birkaç yıldır olduğu gibi, yaşanan kuraklıklar sebebiyle Güneydoğu Anadolu ve sahil bölgelerindeki tohumluk taleplerinin karşılanamaması riski ortadan kalkacak,

–         ikinci ürün yetiştirilmesi de mümkün olacağından ikinci ürün dane mısır ekilmesiyle 225 bin ton yemlik dane mısır elde edilecek,

–         tüm bunlara paralel olarak yem bitkisi üretiminde de sağlanacak olan gelişmeler, hayvancılığa önemli katkı sağlayacaktır.

Proje kaynaklarından 60 milyon TL, İşletme mekanizasyonunun yenilenmesi için ayrılmış; bu kapsamda yüksek güçlü traktörler, hububat ve endüstri bitkileri için doğrudan ekim makineleri, renk ayırıcılar, toprak işleme alet ve ekipmanları ile tohum hazırlama ve kurutma tesisleri alınmıştır.

TİGEM, kendine duyduğu güvenle, bu güne kadar yaptığı çalışmalarında olduğu gibi, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası alanda rekabet edebilen, gelişmiş bir tarım sektörünün oluşumuna katkıda bulunmak için yeni teknolojileri takip etmeye ve kullanmaya devam etmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.