Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele’ye Destek

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik olarak örtüaltı bitkisel üretimde “biyolojik ve biyoteknolojik mücadele” yapan üreticilere verilecek destek miktarlarını açıkladı.

Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele amacıyla tül kullananlara dekar başına 70 TL, feromon ve tuzak kullananlara dekar başına 30 TL, tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara dekar başına 100 TL, tül, feromon ve tuzak kullananlara dekar başına 100 TL destek ödemesi yapılacak. Feromon, tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlar dekar başına 130 TL, tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlar dekar başına 170 TL; tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlar dekar başına 200 TL destek ödemesi alacak. Üretici bir üretim sezonunda aynı serada aynı destek türünden bir defa faydalanabilecek. Başvuruların 2010 yılı uygulamaları için 31 Aralık 2010 günü, 2011 yılı uygulamaları için 8 Nisan 2011 günü mesai bitimine kadar yapılması gerekecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik Mücdale Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Krararı Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanan Tebliğ’e göre üreticilerden, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele amacı ile tül kullananlara dekar başına 70 TL destek ödemesi verilecek. Feromon ve tuzak kullananlara dekar başına 30 TL; tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara dekar başına 100 TL; tül, feromon ve tuzak kullananlara dekar başına 100 TL; feromon, tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara dekar başına 130 TL destek ödemesi yapılacak. Tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara verilecek destek ödemesi dekar başına 170 TL; tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 200 TL olacak. Üretici bir üretim sezonunda aynı serada aynı destek türünden bir defa faydalanabilecek. Aranacak şartlar Destekleme ödemesi alacaklarda aranacak şartlar arasında örtüaltı üretim yerinin Çiftçi Kayıs Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı olması, Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden örtüaltı üretiminde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele uygulaması gerekecek. Ayrıca “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği Üretici Kayıt Defteri (ÜKD) kayıtlarını tutması ve gerekli belgelerle birlikte ilçe tarım müdürlüğüne başvurması şartları aranacak. Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticinin başvuruları, başvuru dilekçesi ve destekleme ödemesinden faydalanma şartlarını taşıdığına dair belgelerle birlikte, 2010 yılı uygulamaları için 31 Aralık 2010 günü, 2011 yılı uygulamaları için 8 Nisan 2011 günü mesai bitimine kadar yapması gerekecek. Destekten faydalanacak üreticilerin belirlenmesi Destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin belirlenmesi ile üretici ve destekleme ödemesi bilgileri, 2010 yılı uygulamaları için 14 Ocak 2011’e kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 22 Nisan 2011 tarihine kadar İcmal-1’e işlenerek 10’ar gün süre ile askıya çıkartılacak. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanacak. Tutanak muhtar veya aza tarafından güncel tarihle imzalanacak. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmayacak. Askı süresi sonunda itirazlar, İlde; İl Müdürü başkanlığında, Bitki Koruma Şube Müdürü ve en az iki teknik eleman, İlçede; İlçe Müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan komisyon marifetiyle 2010 yılı uygulamaları için 28 Ocak 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 6 Mayıs 2011 tarihine kadar beş gün içerisinde sonuçlandırılarak, İcmal-1 kesinleştirilecek. İcmal-1’lere göre İcmal-2’ler, İcmal-2’lere göre İcmal-3’ler oluşturularak, 2010 yılı uygulamaları için 2 Şubat 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 11 Mayıs 2011 tarihine kadar İl Müdürlüğüne bildirilecek. Müdürlükçe düzenlenen ödemeye esas İcmal-3, 2010 yılı uygulamaları için 8 Şubat 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 17 Mayıs 2011 tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek. Ödemeler için gerekli finansman ödeme Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği ödemeleri için gerekli kaynak, bütçede tarımsal destekler için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasına müteakip Banka aracılığıyla ödenecek. Üreticilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının yüzde 0.2’si bütçenin ilgili kaleminden, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek. Üreticilerin, beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. 20 Aralık 2010

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.