2016 Yılı Hayvancılık Destekleri

2016 yılına ait hayvancılık destekleri açıklandı. 2016 yılına ait hayvancılık destekleri birim fiyatlarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme Birime Destek
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş
Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş
Anaç manda 400 TL/baş
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama Birime Destek
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 35 TL/baş
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave 75 TL/baş
Malak Desteği 150 TL/Baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği  300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip  Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2016 yılı bütçesinden ödenir.​
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Birime Destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır  350TL/baş
Buzağı  150TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği Birime Destek
Koyun-Keçi 22TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim Birime Destek
Tiftik 22 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi Birime Destek
Manda, koyun-keçi sütü 0,2 TL/lt
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde Birime Destek
Her bir sığır için   50Tl/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği Birime Destek
Tohum (kutu) 40 TL/adet
1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık Birime Destek
Arılı kovan 10 TL/adet
Bombus arısı 60 TL/koloni
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri Birime Destek
Alabalık 0,65 TL/kg
Çipura-levrek 0,85 TL/kg
Yeni türler 1 TL/kg
Midye 0,05 Tl/kg
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Yem Bitkileri Birime Destek
Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl
Korunga 40 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar 35 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar
Yapay çayır-mera 100 TL/dekar
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Hayvan Hastalık Tazminatları Birime Destek
 
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Başı Ödeme Birime Destek
Hastalıktan ari işletmedeki sığır 375 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Aşı Desteği Birime Destek
Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16) Hayvan Gen Kaynakları Birime Destek
Büyükbaş Koruma 550 TL/baş
Küçükbaş Koruma 80 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş
Arı Koruma 40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 35 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı 800 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 150 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği 200 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (17)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18) Besilik erkek sığır desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş’A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır.

Kaynak: Destekleme birim fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi verileridir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.