Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık Desteklemeleri  ( TL )
Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu) 130
Yonca (kuru) 70
Korunga 90
Tek Yıllıklar 30
Silajlık Tek Yıllıklar 45
Silajlık Mısır (sulu) 55
Silajlık Mısır (kuru) 30
Yapay Çayır-Mera 75
Arıcılık Arıcılık (kovan başı) 7
Bombus Arısı Desteği (Koloni) 60
Su Ürünleri (Kg) Alabalık 0,65
Çipura-Levrek 0,85
Yeni Türler 1
Midye 0,2
Yavru (adet) 0,06
Süt ve Süt Tozu (kg) Büyübaş ( Sığır- Manda ) Açıklama : 6
Küçükbaş Açıklama :  6
Süt tozu üreten işletmeler (kg)
Anaç Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır ( 2 ) 225
Manda ( 2 ) 300
Sığır Soykütüğü İlave ( 2 ) 50
Hastalıktan Ari İşlet. Sığır 300
Koyun-Keçi 15
Programlı Aşılama Desteği ( Uygulayıcılara ) Şap Aşısı (Büyükbaş) 0,75
Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,5
Brucellosis S19 Genç (Büyükbaş) 1,5
Brucellosis Rev 1 Genç (Küçükbaş) 0,5
Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği 15
Ana Mal (İnce, İyi) 14
Tali 10
Yaş İpekböceği Kozası Desteği (Kg) Tohum (Kutu) 30
1.Sınıf Koza 20
Diğer 20
Damızlık Koza 20
Besilik Erkek Sığır ( Baş ) ( 5 ) 300
Buzağı Desteği (baş) ve Aşı desteği ( dişilere ) Brusella S-19 Aşısı 25
Suni Tohumlama 75
Kuzu, Oğlak Rev – 1 Aşısı ( baş ) dişilere Brusella Rev-1 4
Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirilmesi ( baş ) Büyükbaş 400
Küçükbaş 70
Arı ( kovan başına ) 20
Elit Sürü Anaç 30
Elit Sürü Yavru 40
Taban Sürü Anaç 30
Taban Sürü Yavru 20
Suni Tohumlamadan Doğan Çevirme Melezi Buzağı ( Baş ) ( 3 ) 150
Projeli Damızlık Koyun-Keçi İşletme Desteği ( Baş ) 40
Halk Elinde Manda Islahı Desteği ( Baş ) 500
Tazminatlar ( 4 ) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında
Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği  ( TL )
1- Organik Tarım Bitkisel Üretim ( Tarla Bitkileri, Meyve, Sebze )        Dekar 25
2- Organik Tarım ( Hayvancılık , Arıcılık, Su Ürünleri ) Anaç Sığır 112,5 TL/baş
Koyun-Keçi 7,5 TL / baş
Arı 3,5 TL / kovan
Alabalık 0,325 TL / kg
Çipura-Levrek 0,425 TL / kg
3- İyi tarım uygulamaları ( meyve-sebze ) 20
4- İyi tarım uygulamalrı  ( Örtü altı ) 80
Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği ( TL / dekar )
Kimyevi Gübre ve Mazot Desteği Kimyevi Gübre Mazot
Peyzaj ve Süs bitkileri,özel çayır,mera ve orman emvali alanlarda 3,5 2,5
Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve üretim alanlarında 4,75 3,75
Yağlı tohum,endüstri bitkileri alanları 6 6
Toprak analizi 2,5
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği ( TL / işletme )
2011 yıllarında uygulanan anketlere katılan çiftçilere katılım desteği ödemesi ( İstanbul,Malatya,Samsun eklendi . ) 300
Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilere/tarımsal işletmelere 500
Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ( TL / Dekar )
Buğday, yonca 6
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4,5
Çeltik, yer fıstığı 8
Nohut, kuru fasulye, mercimek 7
Susam, kolza (kanola), aspir 4
Patates 20
Korunga, fiğ 3
Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Üretimi  ( TL/Kg )
Buğday 0,1
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
Çeltik 0,25
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,5
Soya 0,35
Kanola 1,2
Susam 0,6
Yonca 1,5
Yer fıstığı 0,8
Yurt İçi Sertifikalı Fidan Kullanımı  ( TL /Dekar )
Sertifikalı Fidan Kullanımı Standart Sertifikalı
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidanı Türleri ile Bahçe Tesisi 150 300
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit  Değiştirme 250
Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi 50 100
Bağ ve Diğer Meyve Fidanı Türleri ile Bahçe Tesisi 100 200
Sertifikalı Çilek Fide Desteği 200
Virüsten Ari Fidanlara İlave Olarak 50 100
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği ( Kuruş/ Kg )
Kütlü pamuk ( sertifikalı )          ( 1 ) Maximum : 42
Kütlü pamuk( sertifikasız ) ????
Yağlık ayçiçeği 23
Soya fasulyesi ( sertifikalı ) 50
Soya fasulyesi ( sertifikasız ) 40
Kanola 40
Aspir 40
Zeytinyağı 50
Dane mısır 4
Buğday 5
Arpa,yulaf,çavdar,tritikale 4
Çeltik 10
Nohut,mercimek,kuru fasulye 10
Biyolojik Mücadele Desteği  ( TL / dekar )
1- Örtü Altı Bitkisel Üretimde ;
a)  Feromon + tuzak kullananlara 30
b)  Tül kullananlara 70
c)  Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 100
ç) Tül ve feromon + tuzak kullananlara 100
d)  Feromon + tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 130
e)  Tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 170
f)  Tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 200
2- Açık Alanda Bitkisel Üretimde ;
a)  Açık alanda domates güvesine karşı feromon kullananlara 20
b)  Turunçgil üretiminde faydalı böcek kullananlara 20
( 1 )  Kütlü pamuk birime destek miktarı, dünya piyasalarındaki gelişmeler dikkate alınarak  

42 Kr/kg’ı geçmemek üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenir.

( 2 ) Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
( 3 ) Yerli ırk veya yerli ırk melezi sığırlarından etçi ırklara ait sperma ile yapılacak  

çevirme melezlemesi sonucu doğan buzağılara

( 4 ) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlar, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek ödenir.
( 5 ) 01/01/2011 tarihinden 01/07/2011 tarihine kadar yurt içinden temin edilmiş ve besi süresini tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere, en fazla 300 TL/baş destekleme ödemesi yapılır. Ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır
( 6 ) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
Kaynak : resmi gazete  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5-1.pdf

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.