Tagged: sebze ve meyvelerin saklanması

0

Gıda Güvenliği

TÜKETİCİ, SATICI VE KONTROLÖR ELELE ! 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamında, gıdaların uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, tüketiciye kaliteli ve güvenli gıda...