Tagged: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği yenilendi

İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün...