Tagged: İyi Tarım Uygulamaları

0

İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün...