Prof. Dr.Yıldız Aka Kaçar

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: YILDIZ AKA KAÇAR

Doğum Tarihi: 29 Kasım 1969

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1990
Y. Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1994
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Bahçe Bitkileri Çukurova Üniversitesi 2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :“Bazı Standart Çilek Çeşitlerinin Meristem Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması ve Altkültür Sayısının Artması ile Gözlenen Varyasyonlar” Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Selim ÇETİNER

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : “Türkiye’de Yetiştirilen Önemli Kiraz (Prunus avium L.) ve Vişne (Prunus cerasus L.) Çeşit ve Tiplerinin DNA Parmakizi Yöntemi ile Sınıflandırılması” Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Selim ÇETİNER

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Zir.Müh. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Bereket Tohum Sanayii 1992-1994
Ar.Gör. Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fak., Çukurova Üniversitesi 1998-2001
Dr. SAPEKSA Biyoteknoloji Laboratuvarı 2001-2002
Yar.Doç. Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fak., Çukurova Üniversitesi 2002-2006
Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fak., Çukurova Üniversitesi 2006-2013

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: YILDIZ AKA KAÇAR
Doğum Tarihi: 29 Kasım 1969
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova 1990
Y. Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova 1994
Doktora Bahçe Bitkileri Çukurova 2001
Yardımcı Doçent Bahçe Bitkileri Çukurova 2002-2006
Doçent Bahçe Bitkileri Çukurova 2006-2013
Profesör Bahçe Bitkileri Çukurova 2013-…

 

ÇALIŞMA KONUSU
Tarımsal Biyoteknoloji ve Meyvecilik
YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Kacar, Y., M. Pancaldi, A. B. Kuden, S. Sansavini, “Impiego di Microsatelliti Sequenziati nel Pesco per il “Fingerprinting” e L’Analisi Genelogica del Marlondo (Prunus dulcis Miller),” Frutticoltura, 11, 70-73 (1999).
A2. Yalcin-Mendi, Y., H. Kacan, Y. Aka-Kacar, S. Cetiner, “Morphologic and Histologic Analysis of Regeneration in Some Melon Varieties,” Biotechnology & Biotechnological Equipment, 1, 44-49 (2003).
A3. Yalcin-Mendi, N. Y., M. Ipek, S. Serbest-Kobaner, S. Curuk, Y. A. Kacar, S. Cetiner, V. Gaba, R. Grumet, “AgrobacteriumMediatedTransformation of ‘Kirkagac 637’ a Recalcitrant Melon (Cucumis melo L.) Cultivar with ZYMV coat protein encoding gene,” European Journal of Horticulture Science, 69, 258-262 (2004).
A4. Aka-Kacar, Y., A. Demirel, O. Tuzcu, T. Yesiloglu, M. Ulas, B. Yildirim, “Preliminary results on Fingerprinting of Lemon genotypes tolerant to Mal Secco Disease by RAPD Markers,” Biologia, 60, 295-300 (2005).
A5. Aka-Kacar, Y., M. Mazmanoglu, Y. Yalcin-Mendi, S. Serce, S. Cetiner, “The Effect of Cytokinin Type and Concentration on Multiplication Rate of Spathiphyllum (fam. Araceae),” Asian Journal of Plant Science, 4, 401-404 (2005).
A6. Aka-Kacar, Y., S. Cetiner, A. Iezzoni, “Sweet Cherry Cultivar Identification by using SSR Markers,” Journal of Biological Sciences, 5, 616-619 (2005).
A7.Yalcin-Mendi, N. Y., S. Serbest-Kobaner, Y. Aka-Kacar, “The Utility of GFP in Genetic Engineering of Horticultural Plants,” European Journal of Horticulture Science, 70,157-161 (2005).
A8.Aka-Kacar, Y., S. Cetiner, C. Cantini, A. F. Iezzoni, “Simple sequence repeat (SSR) markers differentiate Turkish sour cherry germplasm,” Journal of American Pomological Society, 60 (3): 136-143 (2006).
A9. Çömlekcioglu, S., A. B. Küden, Y. Aka-Kacar, M. A. Kamberoglu. “Meristem Culture of two Fig Cultivars in Turkey,” Fruits,62 (2):125-131 (2007).
A10. Uzun, A., O. Gulsen, Y. Aka-Kacar, V. Aras, A. Demirel, M. Bircan, S. Paydas and A. Yildiz. “Characterization of new apricot cultivars by RAPD markers,” Journal of Applied Horticulture, 9 (2):132-135 (2007).
A11. Durgaç, C., M. Özgen, Ö. Şimşek, Y. Aka Kaçar, Y. Kıyga, K. Gündüz, and S. Serçe. Molecular and pomological diversity among pomegranate (Punica granatum L.) cultivars in Eastern Mediterranean Region of Turkey, African Journal of Biotechnology, 7 (9):1294–1301 (2008).
A12. Serçe, S., Ö. Şimşek, K. Gündüz, Y. Aka Kaçar, S. Ercişli.  Relationships among myrtle accesions from Turkey as revealed by fruit characteristics and RAPD.  Rom. Biotechnol. Lett. (13): 4054-4065 (2008).
A13.Yalcin-Mendi, Y., M. Ipek, S.Curuk, N. Buzkan, Y. Aka-Kacar, S. Cetiner,“Regeneration and Histological Analysis of Regeneration in Bottle Gourd (Lagenaria siceraria (Molina) Stand.),” Turkish Journal of Agriculture and Forestry, (33): 165-172 (2009).
A14. Uzun, A., T. Yesiloglu, Y. Aka-Kacar, Gulsen, O. “Genetic diversity and relationships within Citrus and related genera based on sequence related amplified polymorphism markers (SRAPs)” Sci Hort,  (121): 306-312 (2009).
A15. Yalcin-Mendi, Y., Unek, C., Eldogan, S., Aka-Kacar, Y., Serce, S., Curuk, P., Kocaman, E.The Effects of Different Hormones on Regeneration of Gazania (Gazania rigens) Romanian Biotechnological Letters. 14, (5): 4730–4734 (2009).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Aklan, K., S. Çetiner, Y. Aka-Kaçar ve Y. Yalçın-Mendi, “In vitro Multiplication of Clonal Apple Rootstocks M9, M-26 and MM-106 by Meristem Culture,” Proceedings of the Fifth International Symp. on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana,Acta Hort., 441, 325-328, 1997.
B2. Çetiner, S., H. Yücel, Y. Aka-Kaçar ve Y. Yalçin-Mendi, “Clonal Propagation of Pistacia Rootstocks by Meristem and Shoot Culture,” Proceedings of the Fifth International Symp. on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana,Acta Hort., 441, 333-336, 1997.
B3. Demiralay, A., Y. Yalçın-Mendi, Y. Aka-Kaçar ve S. Çetiner, “In vitro Propagation of Ficus carica var. Bursa Siyahı Through Meristem Culture,” Proceedings of the 1st International Symposium on Fig, İzmir, Acta Hort., 480, 165-168, 1998.
B4. Aka-Kaçar, Y., A. B. Küden, ve S. Çetiner, “Identification of Varietal Poymorphism in Ficus carica L. by RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) Markers,” Proceedings of the International Symposium on Sustainable use of Plant Biodiversity to Promote New Oppurtunities for Horticultural Production Development, Antalya, Acta Hort., 598, 167-172, 2003 (sözlü sunuş).
B5. Küden, A.B., Y. A. Kacar, A. Küden, S. Bayazit, S. Cömlekcioglu ve T. Demir, “Analysis of Molecular Polymorphism in Several Turkish Almonds,” XI Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Angers, France, Acta Hort., 663, 551-556, 2004.
B6. Demirsoy, L., T. Demir, H. Demirsoy, A. Okumuş ve Y. Aka-Kaçar, “Identification of some sweet cherry cultivars grown in Amasya by RAPD markers,” 5th International Cherry Symposium, Bursa, 2005.
B7. Solmaz, I., N. Sari, Y.Y. Mendi, Y.A. Kacar, S. Serce ve E. Yildirim, “The Characterization of Some Melon Genotypes Collected from Eastern and Central Anatolia Region of Turkey”IV International Cucurbit Symposium, September 21-26, Hunan, China (2009).
B8. Mendi-Yalcin,Y., Unek, C., Kocaman, E., Izgu, T., Tekdal, D., Sari, N., Aka-Kacar, Y., Solmaz, I., Transfering Virus Aphid Transmission Resistance Gene into Melon via Agrobacterium tumefaciens IV International Cucurbit Symposium, September 21-26, Hunan, China (2009).
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Aka-Kacar, Y., P. Bryne ve J. A. Teixeira da Silva, “Molecular Markers in Plant Tissue Culture”, Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology: advances and topical issues, ed. J. A. Teixeira da Silva, Global Science BooksTM, London, UK, 444-449, 2006.
C2. Dilbirliği, M., Y. Bölek, T. Akar, Y. Kacar, ve H. Budak, “Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımları”, Bitki Biyoteknolojisi, ed. M. Babaoğlu, E. Gürel ve S. Özcan, Cilt II, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya, 2006.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Aka-Kaçar, Y. “Moleküler Markörlerin Prunus Türlerinde Kullanımı”, Alatarım, 3, 15-22 (2004).
D2. Torun, A.A., Aka-Kaçar, Y., Kıllı, O., Erdem, H., Yardım, P., Serçe, S., İnan, S., “Bazı Fragaria Chiloensis genotiplerinin değişik tuz konsantrasyonlarına in vitro çoğaltma sırasındaki tepkileri” Derim, 24 (2), (2007).
D3. Şimşek, Ö., Karaat, F.E., Serçe, S., Aka-Kaçar, Y., “Bazı Meyve türlerinde DNA izolasyon etkinliğinin karşılaştırılması” Derim, 25 (1): 59-69(2008).
D4. Uzun, A., Yeşiloğlu, T., Aka-Kaçar, Y., Tuzcu, Ö., Gülşen, O., “Citrus cinsi içerisinde yer alan önemli türlerin genetik orjinleri”. Alatarım, 7(2):21-25(2008).
D5. Uzun, A., Yeşiloğlu, T., Aka-Kaçar, Y., Tuzcu, Ö., Gülşen, O., Seday, Ü., Canan, İ. Kaba Limon (Citrus jambhiri Lush.) genotiplerinde genetik çeşitliliğin SRAP Markırları ile Belirlenmesi Alatarım, 8 (1):8-14(2009).
D6. Aka-Kaçar, Y., Yeşiloğlu, T., Yıldırım, B., Şimşek, Ö., İncesu, M., Kamiloğlu, M., Tuzcu, Ö. “Bazı Turunçgil Anaçlarının SSR Markırları ile Moleküler Tanımlanması” Alatarım, (Kabul edilmiştir).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Aka-Kaçar, Y. ve S. Çetiner, “Çilek çeşitlerinin meristem kültürü yöntemi ile çoğaltılmasında gözlenen değişimler”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 351-355, Adana, 1995.
E2. Yalçın-Mendi, Y., Y. Aka-Kaçar ve S. Çetiner, “In vitro Köklendirme Ortamında Kullanılan Aktif Kömürün Köklenme Üzerine Etkileri”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 356-360, Adana, 1995.
E3. Çetiner, S., Y. Yalçın-Mendi, Y. Aka-Kaçar ve T. Agar, “Nessy ve Theodor Reimers Böğürtlen Çeşitlerinin In vitro Klonal Çoğaltılması”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 223-227, Ankara, 1999.
E4. Çetiner, S., Y. Aka-Kaçar, A. Küden, A. B. Küden, Y. Yalçın-Mendi,E. Tanrıver ve Ö. Sırış, “Islah Programlarında Kullanılmak Üzere Türkiye’de Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin Moleküler Genetik Yapılarının Belirlenmesi”, TÜBİTAK Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu, Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı, 20-22, Ankara, 2000.
E5. Aka-Kaçar, Y. ve S. Çetiner, “RAPD Analizleri ile Bazı Kiraz (Prunus avium L.) ve Vişne (Prunus cerasus L.) Çeşitlerinin Moleküler Genetik Yapılarının Belirlenmesi”, I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 115-122, Yalova, 2001.
E6. Aka-Kaçar, Y., N. Yılmaz, Y. Yalçın-Mendi,A. Küden ve S. Çetiner, “In vitro Besi Ortamında Kullanılan Değişik Katılaştırıcı Maddelerin ve Farklı pH Düzeylerinin Bazı Kiraz(Prunus avium L.) Anaçlarının Çoğaltılması Üzerine Etkileri”, I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 161-166, Yalova, 2001.
E7. Aka-Kaçar, Y., M. Pancaldi, A.B. Küden ve S. Sansavini, “Badem (Prunus dulcis Miller) Çeşit ve Melez Bireylerinde DNA Parmakizi ve Pedigre Analizleri”, XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 105-110, Çanakkale, 2003.
E8. Kaçar, Y. A., B. Biçen, A. Torun ve S. Serçe, “Bazı oktoploid yabani çilek genotiplerinin doku kültürü yoluyla çoğaltılması”, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 111-118, Tokat, 2006.
E9. Torun, A. A., Y. Aka-Kaçar, N. Erdem, P. Yardım, N. Dölek ve S. Serçe. “Bazı çilek genotiplerinin demir noksanlığına dayanıklılığının sera koşullarında belirlenmesi”, II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 310–314, Tokat, 2006.
F. Diğer yayınlar :
F1. Kacar, Y. ve S.Çetiner,“Determination of Molecular Genetic Structure of Sweet Cherry Grown in Turkey”, TZFTS Newsletter, 1, No. 3, 2001.
F2. Aka Kaçar, Y. Bitkilerde DNA izolasyonu, Alatarım, 2, 1–3, 2003.
Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
Kuden, A. B., E. Tanriver, S. Cetiner, ve Y. A. Kacar, “Almond breeding for Self Compatibility and late Flovering Characteristic,” XXV International Horticultural Congress (IHC) Brussels, Abstracts, 431, 1998 (poster).
Yalçın-Mendi, Y., Y. Aka-Kaçar, T. Bisseling ve S. Çetiner, “Isolation and Characterisation of Sequences Homologous to the Tobacco Clone Axi 1 from a Vicia sativa Nodule cDNA Library,” XXV. International Horticultural Congress (IHC), Brussels, Abstracts, 441, 1998 (poster).
Kaçar, Y., Y. Yalçın-Mendi ve S. Çetiner, “Classification of Sweet and Sour Cherry Cultivars Which are Grown in Turkey by DNA Fingerprinting,” XXV. International Horticultural Congress (IHC) Brussels, Abstracts, 446, 1998 (poster).
Aka-Kacar, Y., A. Iezzoni ve S. Cetiner, “Determination of molecular genetic structure of some sweet (Prunus avium L.) and sour cherry (Prunus cerasus L) varieties by using microsatellite techniques,” 4th International Cherry Symposium, Oregon/Washington, USA, Abstract, 2001 (sözlü sunuş).
Aka-Kacar, Y. ve S. Cetiner,Molecular Characterization of Some Sweet (Prunus avium L.) and Sour Cherry (Prunus cerasus L) Cultivars Using RAPD Markers,” 4th International Cherry Symposium, Oregon/Washington, USA, Abstract, 2001 (poster).
Aka-Kacar, Y., A. Demirel, A., O. Tuzcu, T. Yesiloglu, M. Ulas ve B. Yildirim, “Preliminary results on Fingerprinting Lemon genotypes tolerant to Mal Secco (Phoma tracheipfhila) Disease by RAPD Markers,” 10th International Citrus Congress, Agadir, Morocco,Abstracts, 2004 (sözlü sunuş).
Yalçın-Mendi, Y., M. Ipek, S. Serbest, S. Cürük, Y. Aka Kaçar, S. Cetiner, V. Gaba ve R. Grumet, “AgrobacteriumMediatedTransformation of Kırkagac 637 a Recalcitrant Melon (Cucumis melo L.) Cultivar,” 5th International Symposium on In vitro Culture and Horticultural Breeding, Biotechnology, as Theory and Practice in Horticulture, Debrecen, Hungary, Abstracts, 216 2004.
Çömlekçioğlu, S., A. B. Küden, M. A. Kamberoğlu, ve Y. A. Kacar, “Meristem culture of Fig cv. Bursa Siyahı and AlKuden (01-IN-06),” Third International Symposium on Fig, Vilamoura, Portugal,Abstracts, P11, 2005.
Yılmaz, M., Y. Aka-Kaçar, Y. Yalçın-Mendi ve A. Işık-Özgüven. “Molecular characterization of the some pomegranate cultivars by RAPD markers”, I. International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruits, Adana, 2006 (poster).
Lyon MT, Federici CT, Kacar Y, Chen C, O’Malley D, Chaparro JX, Gmitter Jr. FG, Roose ML. SSRbased linkage maps for sweet orange and trifoliate orange. Plant & Animal Genome XV, San Diego, CA, January 13-17, 2007 (poster).
Aka Kacar, Y., Yesiloglu, T., Yildirim, B., Gonul, S., Incesu, M., Uysal Kamiloglu, M., Tuzcu, O., Ollitrault, P., Genetic characterization of Citrus rootstocks by using STMS markers 11th International Citrus Congress, Wuhan, China,Abstracts, 2008 (poster).
Aka Kacar, Y., Bicen, B., Varol, I., Yesiloglu, T., Yildirim, B., Simsek, O., Tuzcu, O., Ollitrault, P.,  The efficiency of different culture media and explant type of some Citrus rootstock on somatic embryogenesis. 11th International Citrus Congress, Wuhan, China,Abstracts, 2008 (sözlü sunuş).
Ollitroult, P., Lofty, S., Costantino, G., Federici, C.T., Mu, L., Chen, C.X., Kacar, Y., Ollitroult, F., Ferrer, R.M., Terol, J., Froeclicher, Y., Morillon, R., Billot, C., Talon, M., Navarro, L., Roose, M.L., Gmitter, F.G. Jr., Luro, F. 2008. International effoprt toward a SSrt based Linkage Map for C.clementina 11th International Citrus Congress, Wuhan, China,Abstracts, 2008 (poster).
Dambier, D., Pensabene-Bellavia, G., Froelicher, Y., Kacar, Y.A., Benyahia, H., Belfalah, Z., Navarro, L., Ollitroult, P. 2008. Creation of new intergeneric and interspesific somatic hybrids: An objective of the 6th PCRD European Project “CIBEWU” to face the Mediteranean Citrus Rootstock Challenge, 11th International Citrus Congress, Wuhan, China,Abstracts, 2008 (poster).
Ollitrault P., Ollitrault F., Terol J., Kacar Y., Navarro L., Talon M. New genetic markers from citrus Clementine BAC library; a tool to integrate genetic map, with physical map, cytogenetic tools and whole genome sequence Plant & Animal Genome XV, San Diego, CA, January 13-17, 2010.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.