Prof. Dr. Sinan Eti

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Sinan ETİ
Doğum Tarihi: 25.01.1956
Unvanı: Prof.Dr.
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Y.Lisans
Ziraat-Bahçe Bitkileri
Çukurova
1979
Doktora
Bahçe Bitkileri
Hohenheim- Almanya
1987
Doçent
Bahçe Bitkileri
Çukurova
1990
Profesör
Bahçe Bitkileri
Çukurova
1996
ÇALIŞMA KONUSU
Döllenme Biyolojisi
YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
(SCI & SSCI& Arts and Humanities)
1.      ETİ, S., STÖSSER, R., 1987. Über die Fruchtbarkeit der Mandarinensorte” Clementine”. II. Entwicklung der Samenalagen und Embryosaecke. Angewandte Botanik, 61: 505-519.
2.      ETİ, S., STÖSSER, R., 1988. Fruchtbarkeit der Mandarinensorte “Clementine” (Citrus reticulata Blanco). I. Pollenqualitaet und Pollenwachstum. Gartenbauwissenschaft, 53(4): 160-166.
3.      ETİ, S., STÖSSER, R., 1990. Einfluss von Wachstumregulatoren und Fremdbestaubungen auf die Fruchtbarkeit von Mandarinen (Citrus reticulata Blanco). Gartenbauwissenschaft, 55(2): 78-82.
4.      ACAR, İ., ETİ, S., 2007. Abscission of Pistacio Flowers and Fruits as Affected by Different Pollinators. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (17): 2920-2924.
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.      DERİN, K., ETİ, S., 2001.Determination of Pollen Quality, Quantity and Effect of Cross Pollination on the Fruit Set and Quality in the Pomegranate. Turk. J. Agric. For., 25(3), 169-173.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.      ETİ, S., PAYDAŞ; S., KÜDEN, A.B., KAŞKA, N., KURNAZ, Ş., ILGIN, M., 1994. Studies on Fruit Set and Quality Characteristics of Some Self and Cross Pollinated Selected Almond Types. First International Congress on Almond. 17-19 May 1993, Agrigento-Italy, Acta Horticulturae, 373: 57-64.
2.      ETİ, S., PAYDAŞ; S., KÜDEN, A.B., KAŞKA, N., KURNAZ, Ş., ILGIN, M., 1994. Investigations on the Pollen Viability, Germination Capability and the Growth of Pollen Tubes on Some Selected Almond Types under Çukurova Conditions, First International Congress on Almond. 17-19 May 1993, Agrigento-Italy, Acta Horticulturae, 373: 225-233.
3.      GÜLER, H.Y., ABAK, K., ETİ, S., 1995. Method, Medium and Incubatıon Time Suitable for in vitro Germination of Eggplant (Solanum melongena L.) Pollen. 1st International Symposium on Solanacea for Fresh Market, 28-31 March 1995, Malaga-Spain. Acta Horticulturae, 412:99-105.
4.      ATLI, H.S., KAŞKA, N., ETİ, S., 1995. Selection of Male Pistacia spp. Types Growing in Gaziantep. First International Symposium on Pistacio Nut, 20-24 September 1994, Adana-Turkey, Acta Horticulturae, 419: 301-304.
5.      MAHANOĞLU, G., ETİ, S., KAŞKA, N., 1995. Correlations between Pollen Quality, Pollen Production and Pollen Tube Growth of Some Early Ripening Apricot Cultivars. Tenth International Symposium on Apricot Culture, 20-24 September 1993, Izmir-Turkey. Acta Horticulturae, 384: 391-396.
6.      MAHANOĞLU, G., ETİ, S., PAYDAŞ, S., 1995. Effect of Artificial Pollination on the Fruit Set Level and Fruit Quality in some Early Ripening Apricot Cultivars. Tenth International Symposium on Apricot Culture, 20-24 September 1993, Izmir-Turkey. Acta Horticulturae, 384: 397-400.
7.      TANRIVER, E., KÜDEN, A.B., KAŞKA, N., ETİ, S., 1996. The Pollination and the Flower Development of the Caprifig and Female Fig Clones. Fifth International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. 29 th May- 1st June 1996, Adana-Turkey.
8.      PAYDAŞ, S., KAŞKA, N., ETİ, S., KAFTANOĞLU, O., SEVİNÇ, S., YAŞA, E., DERİN, K., 1996. Effects of Pollination of Strawberries Grown in Plastic Greenhouses by Honey and Bumblebees on the Yield and Quality of the Fruits. International Symposium on Protected Cultivation of Fruit Crops in Mild Winter Climates. October 9-12, 1996. Agadir, Morocco. Acta Horticulturae,
9.      PAYDAŞ, S., ETİ, S., DERİN, K., YAŞA, E., 1997. Investigations on the Finding of Effective Pollinator(s) for Taurus Sweet Cherries. Third International Cherry Symposium July 23-29 Ullensvang, Norway-Aarslev, Denmark. Acta Horticulturae, 468 (2):583-590.
10.SÜTYEMEZ, M., KAŞKA, N., ETİ, S., 1999. Multiple Fruited Walnut in Kahramanmaras and Bolu , Turkey. Fourth International Walnut Symposium, 13-16 September 1999, Bordeaux-France, 37-40.
11.PAYDAŞ, S., ETİ, S., SEVİNÇ, S., YAŞA, E., DERİN, K. 2000. Effects of Different Pollinators to the Yield and Quality of Strawberries. Proceedings of XXVth International Horticultural Congress. 2-7 August 1998, Brussels-Belgium. Acta Horticulturae, 522: 209-215.
12.DEMİRKESER, T.H., ETİ, S., KAPLANKIRAN,M., 2001. The Effect of Self and Cross-Pollination on the Fruit Set and Quality of Nova Mandarin. 6th International Congress of Citrus Nurserymen, 9-13 July 2001, Ribeirao Preto,SP-Brazil. Proceedings, 305-308
13.ARI, E., BÜYÜKALACA, S., GÖK, P., ETİ, S. 2004. Some Cytological Observations on Pollen Grains of Wild Poppy Anemone Varieties of Turkey. IXth International Symposium on Flower Bulbs, 19-22 April 2004 , Niigata, Japan. (In press)
14.SÜTYEMEZ, M., ETİ, S., 2006. Pollen Quality and Pollen Production Rate of the Selected Walnut Types from K. Maras Region. Vth Int. Walnut Symp. .Acta Hort. 705: 287-292
15.GÖK, P., YETİŞİR, H., SOLMAZ, İ., SARİ, N., ETİ, S., 2007. Pollen Viability and Germination Rates of 45 Watermelon Genotypes. Proc. IIIrd Int.Symp. on Cucurbits. Acta Hort. 731: 99-102.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.      KAŞKA, N., ÇINAR, A., ETİ, S., 1984. Adana ve Pozantı’da Yetiştirilen Fidelerin Çileklerde Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Doğa Bilim Dergisi, D2, Cilt 8, 3: 259-264
2. ETİ, S., KILAVUZ, M., KAŞKA, N., 1989. Robinson Mandarinlerinde Kendileme ve Yabancı Tozlama Ile Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Arasındaki Ilişkiler, Bahçe, 18 (1-2): 62-68.
3.      ETİ, S., KAŞKA, N., KURNAZ, Ş., KILAVUZ, M., 1990. Bazı Yerli Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çeşitlerinde Çiçek Tozu Üretim Miktarı, Canlılık Düzeyi ve Çimlenme Yeteneği Ile Meyve Tutumu Arasındaki Ilişkiler. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 14: 421-430.
4.      ETİ, S., 1990. Çiçek Tozu Miktarını Belirlemede Kullanılan Pratik Bir Yöntem. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(4): 49-58.
5.      ETİ, S., KILAVUZ, M., KAŞKA, N., 1990. Bazı Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çeşitlerinde Kimyasal Maddeler ve Elle Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Verim ve Kalitesine Etkileri. I. “Ottawiani”, “Baffico”ve “Champagne de Grasse” Çeşitlerinde NAAm ve Ethrel Uygulamaları. Bahçe, 19 (1-2): 3-9.
6.      ETİ, S., KAŞKA, N., KILAVUZ, M., KURNAZ, Ş., 1991. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Çiçek Tozlarının Değişik Sıcaklık Derecelerinde Muhafaza Olanakları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1): 57-68.
7.      ETİ, S., 1991. Bazı Meyve Tür ve Çeşitlerinde Değişik in vitro Testler Yardımıyla Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1):69-80.
8.      PAYDAŞ, S., KAŞKA, N., ETİ, S., PARLAR, R., KURNAZ, Ş., 1991. Kütahya Vişnelerinde Ethrel’in Meyvelerin Daldan Kopma ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4):99-114.
9.      ETİ, S., KILAVUZ, M., KAŞKA, N., 1991. Bazı Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çeşitlerinde Kimyasal Maddeler ve Elle Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Verim ve KAlitesine Etkileri II. “Hafif Çukurgöbek”, “Akko XIII”ve “Gold Nugget” Çeşitlerinde NAA ve Carbaryl Uygulamaları. Bahçe, 20(1-2): 9-15.
10.KILAVUZ, M., ETİ, S., 1992. Bazı Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çeşitlerinde NAA, NAAm ve Elle Yapılan Çiçek Seyreltmesinin Meyve Büyüme Hızı ve Meyve Iriliği Üzerine Etkileri. l. “Ottawiani”, ”Baffico” ve “Champagne de Grasse” Çeşitleri. . Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 47-62.
11.KILAVUZ, M., ETİ, S., 1993. Bazı Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çeşitlerinde NAA, NAAm ve Elle Yapılan Çiçek Seyreltmesi Uygulamalarının Meyve Tutma Oranı, Meyve Büyümesi ve Meyve Iriliği Üzerine Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17, 537-550.
12.ETİ, S., KAŞKA, N., ILGIN, M., 1995. Değişik Sayıda Stigması Tozlanan Bazı Kaşel (Amasya) Elma Klonlarında Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 11-15.
13.ETİ, S., PAYDAŞ, S., KÜDEN, A.B., KAŞKA, N., KURNAZ, Ş., ILGIN, M., 1995. Adana Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Orta ve Geç Mevsimde Çiçeklenen Bazı Badem Çeşit ve Tiplerinde Meyve Tutumu ve Kalitesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(4): 93-106.
14.
15.ETİ, S., PAYDAŞ, S., KAŞKA, N., 1995. Bazı Kiraz Çeşitlerinde Yapılan Yapay Tozlama Uygulamalarının Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe, 24(1-2): 27-35.
16.ETİ, S., PAYDAŞ, S., KÜDEN, A.B., KAŞKA, N., KURNAZ, Ş., ILGIN, M., 1996. Adana Ekolojik Koşullarında Denenen Bazı Seçilmiş Badem Tipleri ve Texas Çeşidinde Çiçek Tozu Canlılık, Çimlenme Yeteneği ve Üretim Miktarı Ile Çiçek Tozu Çim Borusu Büyümesi Üzerine Araştırmalar. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20(6): 521-527.
17.SÜTYEMEZ, M., ETİ, S., 1996. Bazı Kiraz Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(2): 183-196
18.PAYDAŞ, S., ETİ, S., EŞKUT, M., 1996. Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Düzeyleri Ile Üretim Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20: 215-221.
19.PAYDAŞ, S., ETİ, S., KAŞKA, N., SAYILIKAN, G., 1996. Pozantı Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Yetenekeleri Ile Üretim Miktarlarının Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3): 149-160.
20.YILDIZ, A., ETİ, S., 1996. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Dip Sürgünlerine Değişik Aşı Yöntemlerinin Uygulanması Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(3): 63-74.
21.YILDIZ, A., ETİ,S., 1996. Keçiboynuzu’nun (Ceratonia siliqua L.) Değişik Organlarında Mikro Besin Element Içeriklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(4): 117-126.
22.ETİ, S., KAŞKA, N., GÖKÇE, A.F., 1997. Santa Maria ve June Beauty Armut Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 21(2): 171-176
23.ETİ, S., 1997. Yabancı Kökenli Bazı Armut Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. Bahçe, 25 (1-2): 11-19
24.YILDIZ, A., ETİ,S., 1997. Keçiboynuzu’nun (Ceratonia siliqua L.) Yaprak, Çelik, Meyve ve Tohumlarında Makro Besin Element Miktarlarının Belirlenmesi. Bahçe, 25 (1-2): 61-69
25.ETİ, S., KAŞKA, N., KÜDEN, A., ILGIN, M., 1998. Bazı Yazlık Elma Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerine Araştırmalar. Tr. J. Agric. For., 22: 111-116
26.SÜTYEMEZ, M., ETİ, S., 1999. Pozantı Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Döllenme Biyolojileri Üzerinde Araştırmalar. Tr. J. Agric. For. , 23: 265-272
27.TANGOLAR, S., ETİ, S., GÖK, S., ERGENOĞLU, F., 1999. Çekirdeksiz x Çekirdeksiz Üzüm Melezlemelerinden Embriyo Kültürü Kullanılarak Bitki Elde Edilmesi. Tr. J. Agric. For. 23, Eksayı 4, 935-942.
28.DERİN, K., ETİ, S., 1999. Sera Domateslerinde Çiçek Tozu Çim Borusu Büyümesi, Mikrosporogenesis Aşaması ve Embriyo Gelişiminin İncelenmesi. Ç. Ü. Zir. Fak. Dergisi, 14 (4):99-104.
29.YALÇINKAYA, E., ETİ, S., 1999. Farklı Yükseltilerde Bulunan Kızılcık Tiplerinde Bazı Fenolojik ve Pomolojik Parametrelerdeki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Bahçe, 28 (1-2): 65-71
30.ETİ, S., DERİN, K., ATLI, S., 2001. Bazı Seçilmiş Erkek Pistacia Tiplerinde Çiçek Tozu Kalite ve Miktarlarının Belirlenmesi. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (2): 25-32.
31.KELEŞ, D., KORKMAZ, A., ETİ, S., 2002. Kayısı (Prunus armeniaca L.) ve Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Çiçeklerinde Üretilen Polen Miktarının Ağırlık Olarak Saptanması. Alatarım,1(2):31-35.
32.KORKMAZ, A., KELEŞ, D., ETİ, S., 2003. Pollen Sayımlarının Değerlendirilmesi İçin Basic Dilinde Bir Program. Alatarım, 2(1):26-32.
33.KELEŞ, D., ETİ, S., 2004. Sakız Enginar Çeşidinde (Cynara scolymus L. cv. Sakız) Mevsimsel Sıcaklık Değişimlerinin Çiçekçik Oluşumu ile Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarı Üzerine Etkileri. Alatarım, 3(2):1-8.
34.SÜTYEMEZ, M., ETİ, S., 2004. Kahramanmaraş Bölgesinde Selekte edilen Bazı Ceviz Tiplerinde Meyve Gelişimi. Anadolu, 14(1): 142-150.
35.KELEŞ, D., ETİ, S., 2005. Sakız Enginar Çeşidinde (Cynara scolymus L.) Döllenme Biyolojisi ve Kendileme Yoluyla Tohum Elde Edilmesi. Alatarım, 4(2): 18-26
36.PEKMEZCİ, M., GÜBBÜK, H., ETİ, S., ERKAN, M., ONUS, N., BİNER, B., ADAK, N., KARAŞAHİN, I., 2005. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yabani ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu. Bahçe, 34(2): 73-82.
37.AKCAN, S., KAFKAS, S., SÜTYEMEZ, M., AKÇA, Y., ETİ, S., TÜREMİŞ, N., 2008. Kaman Cevizlerinde Apomikasis Olasılığının Dişi Çiçeklerin İzolasyonu ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Alatarım, 7(1):1-10.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.      KAŞKA, N., TUZCU, Ö., ABAK, K., ERGENOĞLU, F., GEZEREL, Ö., KAPLANKIRAN, M., ETİ, S. ve ark., 1991. Çukurova’da Bahçe Bitkileri Tarımı. 10. Döllenme Biyolojisi. 1. Çukurova Tarım Kongresi, 9-11 Ocak 1991. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Adana: 215.
2.      ÖZKAN, A., ETİ, S., 1992. Minneola Tangelo’nun Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Türkiye l. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992, Izmir. Cilt l (Meyve), 197-201.
3.      ETİ, S., KAŞKA, N., ILGIN, M., 1995. Değişik Sayıda Stigması Tozlanan Bazı Kaşel (Amasya) Elma Klonlarında Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 11-15.
4.      ETİ, S., GÖKÇE, A. F., SÜTYEMEZ, M., 1995. Santa Maria ve June Beauty Yazlık Armut Çeşitlerinde GA3 Uygulamalarının Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 74-78.
5.      ETİ, S., PAYDAŞ, S., DALAMAN, Ö., 1995. Bazı Melez Çilek Tiplerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 292-296.
6.      ATLI, H.S., KAŞKA, N., ETİ, S., 1995. Farklı Türlere Ait Tozlayıcı Tiplerin Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 413-417.
7.      ETİ, S., DERIN, K., 1995. Minneola Tangelo’da Gibberellik Asit Uygulamalarının, Meyve Tutumu ve Kalitesine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 536-540.
8.      YILDIZ, A., ETİ, S., 1995. Değişik IBA Konsantrasyonları Uygulanan Keçiboynuzu Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 746-750.
9.      YILDIZ, A., ETİ, S., 1995. Tüpte Yetiştirilen Keçiboynuzu Çöğürlerinin Değişik Aşı Yöntemleriyle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 751-755.
10.YILDIZ, A., ETİ, S., 1995. Keçiboynuzu Tohumlarının Değişik Yöntemlerle Çimlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt I (Meyve): 756-760.
11.ETİ, S., TANGOLAR, S., GÖK, S., ERGENOĞLU, F., 1998. Bazı Üzüm Çeşitlerinde Çiçek Tozu Üretimi, Canlılığı ve Çimlenme Yeteneği ile Tane Tutumu ve Kalitesi Üzerinde Araştırmalar. I. Bağcılık Sempozyumu, Yalova.
12.YALÇINKAYA, E., ETİ, S., 1999. Batı Karadeniz Bölgesinin Bazı İllerinde Kızılcık (Cornus mas L.) Seleksiyonu. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,14-17 Eylül 1999, Bildiriler,781-786
13.YALÇINKAYA, E., ETİ, S., 2001. Batı Karadeniz Bölgesinde Seleksiyonu Yapılan Kızılcık Tiplerinin Morfolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 25-28 Eylül, 2001-Yalova. Bildiriler, 397-405.
14.PIRLAK, L., YALÇINKAYA, E., ETİ, S., 2001. Batı Karadeniz Bölgesinde Seleksiyonu Yapılan Kızılcık Tiplerine ait Meyve Özelliklerinin Path Analizi ile Değerlendirilmesi. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 25-28 Eylül, 2001-Yalova. Bildiriler, 567-570.
15.ERDOĞAN, S., YALÇINKAYA, E., ETİ, S., 2001. Batı Karadeniz Bölgesinde Seleksiyonu Yapılan Kızılcık Tiplerinin Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 25-28 Eylül, 2001-Yalova. Bildiriler, 397-405.
16.SÜTYEMEZ, M., ETİ, S., 2001. Kahramanmaraş Bölgesinde Selekte Edilen Ümitvar Ceviz Tiplerinin Genel Pomolojik Özellikleri. Türkiye I. Ulusal Ceviz Sempozyumu, 5-8 Eylül, 2001- Tokat,77-93.
17.DEMİRKESER, T.H., ETİ, S., KAPLANKIRAN, M., 2003. Nova Mandarininde GA3 ve BA Uygulamalarının Meyve Tutumu ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IV. Bahçe Bitkileri Kongresi, 12-16 Eylül 2003- Antalya, 181-184.
18.ARI, E., BÜYÜKALACA, S., GÖK, P., ETİ,S., 2003. İki Manisa Lalesi Varyetesinde Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Oranları ile Üretim Miktarlarının Belirlenmesi. Türkiye IV. Bahçe Bitkileri Kongresi, 12-16 Eylül 2003- Antalya , 509-511
Diğer yayınlar
1.      KAŞKA, N., ETİ, S., AK, B.E., 1989. Antepfıstığında Uçakla Yapay Tozlama Üzerine Bir Tasarım. T. H. K. 2. Tarımsal Havacılık Simpozyumu, 11-13 Ocak 1989. Ankara, 127-133.
2.      ETİ, S., KAŞKA, N., 1990. Türkiye’de Kaçiboynuzu Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. Derim, 7(3): 123-129.
3.      ETİ, S., 1990. Meyve Ağaçlarında Tozlanma. Verimi ve Kaliteyi Arttıran Önemli Bir Faktör. Çiftçi, 18: 25-26.
4.      ETİ, S., 1990. Meyve Kalitesini Yükseltmede Etkili Bir Işlem: Seyreltme. Çiftçi, 19:21.
5.      KAFKAS, S., AÇAR, İ., GÜZEL, H., ETİ, S., 2004. Breeding Monocious Pistacio Cultivars. Nucis-Newsletter, FAO-CIHAEM, 12: 21-23.

You may also like...

1 Response

  1. fazilet bekçi dedi ki:

    Sinan Bey gibi bir hoca dan herkesin öğrencek bir şeyleri olur Bilgisiyle kişiliğiyle örnek alınacak bir insan.Ben kendisiyle tanışabilme ve ders alabilme şansına eriştim Allah hocamızın yolunu açık ömrünü uzun etsin.
    Başarılarınızın devamını dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.