Çukurova Biyoteknoloji Günleri Başlıyor (Son Kayıt 11 Mart)

biyoteknoloji-gunleri

Çukurova Üniversitesi 4. Biyoteknoloji Günleri 15 Mart tarihinde başlıyor. Bu büyük etkinliğe katılmak için 11 Mart tarihine kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Tüm katılımcılar sertifika verilecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için; biyoteknoloji@cu.edu.tr adresine mail atabilir ya da 0322 388 6084 /3527/100 telefonundan ulaşabilirsiniz.

4. ÇUKUROVA BİYOTEKNOLOJİ GÜNLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Son Kayıt Tarihi : 11 Mart 2015

wordpress backdoor

Katılım Ücreti : 175 TL

Öğrenci : 125

Tarih: 15-16 Mart 2016

Yer : Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu

Ana Konular

 • Tıbbi Biyoteknoloji
 • Bitki Biyoteknolojisi
 • Mikrobiyal Biyoteknoloji
 • Gıda Biyoteknolojisi
 • Panel: “Günümüzde Toksikoloji Analizlerinde Kullanılan Modern Teknolojiler ve Yükümlülüklerimiz”
 • Genç Biyoteknologlar Konuşuyor

PROGRAM

15 Mart 2016, Salı

8:30-9:00 Karşılama ve Kayıt

9:00 -10:30 Açılış Konuşmaları ve Dinleti

Konuşmacılar

Prof. Dr.Yıldız AKA KAÇAR (Ç.Ü. Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)

Prof. Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova Üniversitesi Rektörü)

Eğitimcilere Teşekkür Belgelerinin Sunulması

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ

Turkish Journal of Agricultural Science & Biochemical Genetics Dergileri Baş Editörü

“Biyoteknolojide Makale Yazımı ve Basımında Paradigma Değişimi”

DİNLETİ

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

10:30-11:00 Çay-Kahve Arası

 

 • 1.OTURUM

Sağlık Biyoteknolojisi

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

11:00-11:30 Prof. Dr. Kıymet AKSOY

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Biyoteknolojide PCR’ın Tarihi”

11:30-12:00 Yrd.Doç.Dr. Murat ÇOKOL

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik

“Bakteriyel Patojenlere Karşı İlaç Kombinasyonlarının Optimizasyonu”

12:00-12:30 Prof. Dr. Elif ORUÇ

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Epigenetik Mekanizmalar; Epigenetik Araştırma Yöntemleri”

12:30-13:30 Öğle Yemeği

 

2. OTURUM

 

Bitki Biyoteknolojisi

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Nebahat SARI

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

13:30-14:00 Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

“Bitki Biyoteknolojisinde Proje Tabanlı Çalışmalar: Moleküler Islah ve İlişkilendirme Haritalaması”

14:00-14:30 Doç.Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU

Kastamonu Üniversitesi Genetik ve  Biyomühendislik Bölümü

“Bitki Genom Projeleri ve Bitkilerde Gen Ailelerinin Belirlenmesi”  

14:30-15:00 Prof. Dr. Selim ÇETİNER

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yeni Bitki Islahı Teknikleri ve Biyogüvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

15:00-15:30 Çay-Kahve Arası

III. OTURUM

 Mikrobiyal Biyoteknoloji

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Seyhan TÜKEL

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

15:30-16:00 Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

“Bakterilerde Moleküler Taksonomi”

16:00-16:30 Prof. Dr. Gökhan CORAL

Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

“Laserle Gen Transfer Yöntemi”

16:30-17:00 Yrd.Doç.Dr. Rozelin AYDIN

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim Dalı

“Biyoekonomiye doğru Türkiye”

 

16 Mart 2016, Çarşamba

 1. OTURUM

 

Gıda Biyoteknolojisi

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Halil ELEKÇİOĞLU

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ziraat Fakültesi Dekanı

9:00-9:30 Prof. Dr. Zübeyde ÖNER

Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

9:30 -10:00

Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Aroma Biyoteknolojisi”

10:00-10:30 Yrd. Doç. Dr. Hakan BENLİ

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

“Et tür tayinlerinde ELISA ve PCR kullanımının yeri”

 

10:30-11:00 Çay-Kahve Arası

2. OTURUM

 

PANEL: “Günümüzde Toksikoloji Analizlerinde Kullanılan Modern Teknolojiler ve Yükümlülüklerimiz”

 

Yönlendirici: Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı)

11:00-11:25 Doç. Dr. Nebile DAĞLIOĞLU

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

“Analitik Toksikoloji: Adli, Klinik ve Çevre Analizleri”

11:25-11:50 Doç. Dr. Dilek BATTAL

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı

“Toksikolojik Analizlerde İnovatif Modeller”

11:50 -12:05 Prof. Dr. Mete Korkut GÜLMEN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

“Yasal Sorumluluklar ve Yükümlülükler”

12.05 – 12.30 TARTIŞMA

12:30-14:00 Yemek Arası

 1. OTURUM

 

Genç Biyoteknologlar Konuşuyor-I

Oturum Başkanı : Prof.Dr. Hatice KORKMAZ GÜVENMEZ

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu ve Merkez Kurulu Üyesi

14:00-14:15 Dr. Figen Güzelgül

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

“Orak Hücreli Anemilerde miRNA’ların Ekspresyonunun RT-PCR ile Belirlenmesi”

14:15-14:30 Arş. Gör. Gözde Konuray

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

“Mikrobiyel Pigmentler”

14:30-14:45 Zeynep Dilan ÇELİK

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Narince Üzümünden Fermantasyon Sırasında Endojen Maya Florasının Belirlenmesi”

14:45-15:00  Dr. Deniz Tanrısever

“Adana Atmosferinden İzole edilen Alerjen Küflerden (Cladosporium sp. ve Alternaria sp.) Test Materyali Üretimi ve Deri Delme Testinde Kullanımı”

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

15:00-15:30 Çay-Kahve Arası

 

Genç Biyoteknologlar Konuşuyor-II

Oturum Başkanı : Prof.Dr.Yeşim YALÇIN MENDİ

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Üyesi

15:30-15:45 Burcu AK

Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

“Dışarı Ortam Koşullarında Haematococcus pluvialis Kültürü ve Astaksantin Birikimi”

15:45-16:00 Biyolog Tolga İZGÜ

“Bitki Genetik Kaynaklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Korunması”

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

 

16:00-16:15 Biyolog Taner BOZKURT

Bozkurt Biyoteknoloji AR-GE Hiz. Ltd. Şti.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Ülkemiz Koşullarında Yerli Üretim Biyopestisit Ürünlerinin Geliştirilmesi, Pilot Üretimi ve Ekonomiye Kazandırılması”

16:15-16:30 Biyolog Dicle DÖNMEZ

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı

“Bazı Turunçgil Anaçlarına Agrobacterium rhizogenes aracılığıyla RolABCD genlerinin transformasyonu”

16:30-17:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış

POSTER SUNUMLARI

 

 1. Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmaları ve Araştırma Destekleri
 2. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Siklamen Türlerinin Mutasyon Yoluyla Islahı (Prof.Dr. Yeşim Yalçın Mendi)
 3. Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Eğrelti Türlerinin Mikroçoğaltımı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması (Prof.Dr. Yeşim Yalçın Mendi)
 4. Siklamen’de Haploidizasyon Yöntemi ile Saf Hatların Elde Edilmesi (Prof.Dr. Yeşim Yalçın MENDİ)
 5. Galia Tipi Kavunlarda Raf Ömrü Uzun Hat Geliştirme (Seher Pamuk, Nebahat Sarı, İbrahim Mancak, İlknur Solmaz, Barış Dal, Ahmad Alsaleh)
 6. Altınbaş grubu kavunların dihaploidizasyon yöntemi ile saflaştırılması ve heterotik grupların oluşturularak F1 hibritlerin geliştirilmesi (Barış Dal, Nebahat Sarı, Ilknur Solmaz, Yıldız Aka Kaçar)
 7. “Açıklanamayan İnfertilite Problemli Türk Çiftlerde MTHFR C677T ve A1298C Genotipleri” (Halil İbrahim Pazarbaşı (MSc), Hatice Korkmaz Güvenmez, Mehmet Bertan Yılmaz, İbrahim Ferhat Ürünsak, Ayfer Pazarbaşı)
 8. The Effect of Salinity and Temperature on the Growth of Dunaliella sp. Isolated from Lake Tuz (Imen HAMED, Oya IŞIK, Burcu AK, Leyla USLU)
 9. Microalgae and Health Benefit (Imen HAMED, Oya IŞIK, Burcu AK, Leyla USLU)
 10. Turunçgillerde Nüseller Embriyoni Mekanizmasında Görev Alan Genlerin RNA-Seq Yöntemi İle Belirlenmesi (Özhan Şimşek, Dicle Dönmez, Sinan Eti, Şenay Karabıyık, Yeşim Yalçın Mendi, Turgut Yeşiloğlu, Yıldız Aka Kaçar)
 11. Narda Yumuşak-Sert Tohum Oluşum Mekanizmasının Moleküler, Biyokimyasal ve Histolojik Yöntemlerle Araştırılması (Mehmet Akgöl, Serbay Bucak, Özhan Şimşek, Nesrin Karataş, Ahsen Işık Özgüven, Yıldız Aka Kaçar)
 12. Petek TOKLU
 13. Şaire R. TÜRKOĞLU
 14. Gül SATAR

Son Kayıt Tarihi : 11 Mart 2015

Katılım Ücreti : 175 TL

Öğrenci : 125

 

 IV-Çukurova-Biyoteknoloji-Günleri pdf formatında program

biyoteknoloji-gunleri-cukurova-2016

4.biyoteknoloji-gunleri-cukurova

 4. biyoteknoloji-poster-sunları pdf

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.