En Verimli Çilek Çeşitleri

Bazı çilek çeşitlerinin verim ve meyve kalite özelliklerinin karşılaştırılması konulu lisans tezini sizlerle paylaşıyoruz. 

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS TEZİ

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE MEYVE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMAN
Prof. Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI

HAZIRLAYAN
Bekir Sıddık KOÇ

2009265005

2013
ADANA

İÇİNDEKİLER SAYFA NO
1. GİRİŞ 1
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 4
3. MATERYAL VE YÖNTEM 6
3.1. ÇEŞİTLER. 6
3.1.1. FESTİVAL 6
3.1.2. SWEET CHARLİE 7
3.1.3. RUBYGEM 8
3.1.4. CAMAROSA 9
3.1.5. FORTUNA 10
3.1.6. SWEET ANN 11
3.1.7. AMİGA 12
3.1.8. SABROZA 13
3.2. YÖNTEM 14
3.2.1. YETİŞTİRME ALANI 14
3.2.2. BİTKİ BAŞINA VERİM 14
3.2.3. ORTALAMA MEYVE AĞIRLIĞI 14
3.2.4. SÇKM 14
3.2.5. TİTRE EDİLEBİLİR ASİT MİKTARI 14
3.2.6. pH 14
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 15
4.1. BİTKİ BAŞINA VERİM. 16
4.1.1. AYLIK BİTKİ BAŞINA YÜZDE VERİM 17
4.2. ÇEŞİTLERİN MEYVELERİNİN ORTALAMA AĞIRLIĞI 18
4.3. SÇKM 19
4.4. pH 20
4.5. TİTRE EDİLEBİLİR ASİT MİKTARI 21
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 22
6. KAYNAKLAR 23
7. ÖZGEÇMİŞ 25
8. TEŞEKKÜRLER 26

ÇİZELGE DİZİNİ SAYFA NO
Çizelge 1. 100 g Çilek Meyvesinde Bulunan Maddeler ve Bu Maddelere Ait Miktarlar 2
Çizelge 2. Dünyadaki Çilek Üretim Miktarları. 3
Çizelge 3. Denemede Yer Alan 8 Çilek Çeşidinin İstatistiksel Analiz Verileri 14
Çizelge 4. Bitki Başına Verim 16
Çizelge 5. Aylık Bitki Başına Verim 17
Çizelge 6. Çeşitlerin Meyvelerinin Ortalama Ağırlığı 18
Çizelge 7. Çeşitlerin İçerdiği % SÇKM 19
Çizelge 8. Çeşitlerin Ortalama pH Değerleri 20
Çizelge 9. Titre Edilebilir Asit Miktarları 21

ŞEKİL DİZİNİ SAYFA NO
Şekil 1. Festival Meyveleri 6
Şekil 2. Sweet Charlie Meyveleri. 7
Şekil 3. Rubygem Meyveleri 8
Şekil 4. Camarosa Meyveleri 9
Şekil 5. Fortuna Meyveleri 10
Şekil 6. Sweet Ann Meyveleri 11
Şekil 7. Amiga Meyveleri 12
Şekil 8. Sabroza Meyvesi 13
Şekil 9. Bitki Başına Verim 16
Şekil 10. Aylık Bitki Başına Yüzde Verim 17
Şekil 11. Çeşitlerin Meyvelerinin Ortalama Ağırlığı. 18
Şekil 12. % SÇKM 19
Şekil 13. Meyvelerin Ortalama pH Değerleri 20
Şekil 14. Titre Edilebilir Asit Miktarları 21
Şekil 15. Deneme Alanından bir görüntü 26

Çilek tezi

[gview file=”http://www.bahcebitkileri.org/wp-content/uploads/2016/02/cilek-tezi.pdf” save=”1″]

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.