III. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları Toplantısı

III. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları Toplantısı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilmiştir. 25-26 Kasım 2010 tarihleri arasında iki gün süren topantıya ülkemiz ziraat fakülteleri bahçe bitkileri bölümlerini temsil eden 21 bölüm başkanı katılmıştır.

25-26 KASIM 2010 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN III. BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜM BAŞKANLARI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

1. Ziraat Fakültelerinde yeni açılan veya açılacak olan programlarla ilgili olarak yetki tüzüğünün yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

2. 2018 de İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 30.Uluslararası Dünya Bahçe Bitkileri Kongresi ile ilgili logonun bütün uluslararası yazışmalarda kullanılması kararlaştırılmıştır.

3. Bölüm Başkanlarının Bahçe Bitkileri Derneğinin doğal konsey üyesi olması oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu sebeple, bugüne dek derneğe üye olmamış Bölüm Başkanları’nın en kısa süre içerisinde üye olmaları gerekmektedir.

4. Bahçe Bitkileri Bölümü içerisinde aşağıdaki anabilim dallarının açılması ön görülmüştür:

• Meyve yetiştirme ve ıslahı
• Sebze yetiştirme ve ıslahı
• Bağ yetiştirme ve ıslahı
• Süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı

5. Bahçe Bitkileri Mezunlarının istihdamıyla ilgili istatistiklerin düzenli olarak alınmasına devam edilmesi ve her yıl yapılan ‘Bölüm Başkanları Toplantısı’nda sunulması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Sunumların bir örneğinin Bahçe Bitkileri Derneği’ne gönderilerek derneğimizin web sayfasında yayınlanması kararlaştırılmıştır.

6. Ziraat (tarım) teknikeri ve ziraat (tarım) teknisyeni gibi unvanların özellikle Meslek Yüksek Okullarından son dönemlerde Ziraat Mühendisi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görevlendirilmelerine ilişkin taleplerine yönelik YÖK’e yapılan başvurular ve Ziraat Mühendisliği eğitimi ile elde edilmiş olan yetki ve sorumlulukların bu tip unvanlarla paylaşılıp paylaşılamayacağı konusu görüşülmüştür.
Ziraat Mühendisleri yetki ve sorumluluklarının 4 yıllık üniversite eğitimi almış olan lisans mezunları için geçerli olduğu; daha az süreyle eğitim almış olan tekniker ve teknisyenlerin bilimsel olarak yeterli teorik ve uygulamalı eğitimi almamış olmaları nedeniyle bu yetkiye kesinlikle sahip olamayacakları konusunda fikir birliğine varılmıştır.

7. Yeni Ziraat Fakültelerinin kurulmaması, halihazırda kurulmuş olanlarda ise bulunduğu yörenin öncelikleri doğrultusunda önemli taşıyan bölümlerin açılmasının yeterli olacağı ve tüm bölümlerin açılmaması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

8. Bahçe Bitkileri Bölümleri arasında ortak projelerin yapılması ve laboratuar olanaklarının paylaşılmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

9. Kongre ve Sempozyum düzenlemelerinde geçmiş yıllarda alınmış olan kararlara uyulması; bu konunun Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün düzenleyeceği Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresinden 1 gün önce yapılacak olan 4. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları toplantısında tekrar görüşülerek kararların gözden geçirilmesinin yararlı olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

10. Farabi programında hâlihazırda uygulanmakta olan Öğretim Üyesi görevlendirmelerinde minimum 6 ay sürenin çok uzun olduğu; bunun 1-3 ay gibi bir süreye indirilmesinin programın uygulanabilirliğini arttıracağı konusunda fikir birliğine varılmış ve konunun gerekli mercilere iletilmesine karar verilmiştir.

11. 4. Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanları Toplantısı’nın Şanlıurfa’da ‘Türkiye VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi’nden 1 (bir) gün önce yapılmasına (3 Ekim 2011) oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.