2010 Yılı Tarımsal Birimlere Destek Mikarları

2010 yılı için tarımsal birimlere ait destek miktarları açıklandı. Yazının devamında tüm birimlere ait destek miktarlarını bulabilirsiniz.

2010 YILI TARIMSAL DESTEKLER BİRİM MİKTARLARI
ALAN BAZLI DESTEKLER (Dekar) TL
1 Alternatif Ürün (Tütün) Desteği 120,00
2 Toprak Analizi Desteği 2,50
3 Organik Tarım 25,00
4 İyi Tarım (Meyve-sebze) 20,00
5 Örtüaltı İyi Tarım 80,00
6 Mazot Desteği
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları 2,00
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve alanları 3,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları 5,50
7 Kimyevi Gübre Desteği
Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali alanları 3,00
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bitkiler, Sebze, Meyve alanları 4,25
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri alanları 5,50
8 Fındık
Alan Bazlı, Alternatif Ürün 600,00
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1 Yem Bitkileri (Dekar) Yonca (sulu) 125,00
Yonca (kuru) 70,00
Korunga 80,00
Tek Yıllıklar 30,00
Silajlık Tek Yıllıklar 45,00
Silajlık Mısır (sulu) 50,00
Silajlık Mısır (kuru) 30,00
Yapay Çayır-Mera 75,00
2 Arıcılık Arıcılık (kovan) 6,00
Bambus Arısı (koloni) 50,00
3 Su Ürünleri (Kg) Alabalık 0,65
Çipura-Levrek 0,85
Yeni Türler 1,00
Midye 0,10
Yavru (adet) 0,05
4 Süt Primi (Kg) Büyükbaş 0,04
Küçükbaş 0,10
5 Hayvan Başı Ödeme (baş) Sığır 225,00
Manda 250,00
Sığır (Soykütüğü ek) 50,00
Hastalıklardan Ari 300,00
Koyun-Keçi 10,00
6 Tiftik Üretimi Desteği (Kg) Oğlak Tiftiği 15,00
Ana Mal (İnce, İyi) 14,00
Tali 10,00
7 İpekböceği Desteği (Kg) Tohum (Kutu/adet) 25,00
1.Sınıf Koza 15,00
Diğer 10,00
Damızlık Koza 18,00
8 Et Desteği (Kg) 1,50
9 Gıda Güvenirliliği (Akredite Veterinerlik) Desteği (baş) Büyükbaş 1,32
Küçükbaş 0,32
Devekuşu 1,05
Tavşan 0,16
Tavuk (1000 baş) 2,10
Kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1.500 TL’den az, 3.000 TL’den fazla olamaz.        Hindi (1000 baş) 13,20
Çıkma Tavuk (500 baş) 2,10
Ördek (500 baş) 2,10
10 Buzağı Desteği (baş) Brusella S-19 Aşısı 20,0
Suni Tohumlama 60,0
11 Kuzu, Oğlak Rev – 1 Aşısı (baş) 4,00
12 Aşı Desteği (baş) Büyükbaş Brusella 1,50
Küçükbaş Brusella 0,50
Büyükbaş Şap 0,75
Küçükbaş Şap 0,50
13 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma (baş) Büyükbaş Koruma 400,00
Küçükbaş Koruma 70,00
Arı 10,00
Elit Sürü 45,00
Taban Sürü 40,00
14 Süt Fiyat Regülasyonu (ton) Gerekliliğinde belirlenir
ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI                                                               TL/Da
1 I Kategori 60,00
2 II Kategori 135,00
TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER                                                                                                               TL/Da
1 Patates Siğili 110,00
2 Çay Budama Tazminatı 2004/7758 sayılı BKK
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
1 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı (Dekar)
Buğday, yonca 5,00
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 3,50
Çeltik, yer fıstığı 8,00
Nohut, kuru fasulye, mercimek 6,00
Susam, kolza (kanola), aspir 4,00
Patates 20,00
Korunga, fiğ 3,00
2 Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği (Dekar) Standart-Sertifikalı
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi 150,00 – 300,00
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme 0,00 – 250,00
Zeytinde Yağlık Çeşitler İle Bahçe Tesisi 50,00 – 100,00
Bağ ve Diğer Meyve Fidanları İle Bahçe Tesisi 100,00 – 200,00
Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği 0,00 – 200,00
Virüsten Ari Fidanlara (+) İlave Olarak 50,00 – 100,00
3 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (Kg)
Buğday 0,10
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 0,08
Çeltik 0,25
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 0,50
Soya 0,35
Kanola 1,20
Susam 0,60
Yonca 1,50
Yer fıstığı 0,80
4 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (İşletme başına) 300,00
5 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (İşletme başına) 500,00
6 Ar-Ge Destekleri Proje
7 Kırsal Kalkınma Proje
8 Tarım Sigortası Destekleri Bitkisel Ürün Sigortası Desteği Poliçenin %50’si
Süt Sığırı Sigortası Desteği
Sera Sigortası Desteği
Kümes Hayvanları Sigortası
Hasar Fazlası Desteği
Diğer Tarım Sigortası Desteği
Su Ürünleri Desteği
HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ (Kg) TL
1 Yağlık Ayçiçeği 0,230
2 Kütlü Pamuk Sertifikalı 0,420
Sertifikasız 0,350
3 Soya Fasulyesi Sertifikalı 0,350
Sertifikasız 0,295
4 Kanola 0,275
5 Dane Mısır 0,040
6 Aspir 0,300
7 Zeytinyağı 0,300
8 Kuru fasulye 0,100
9 Nohut 0,100
10 Mercimek 0,100
11 Çay 0,115
12 Buğday 0,050
13 Çeltik 0,100
14 Arpa 0,040
15 Çavdar 0,040
16 Yulaf 0,040
17 Tritikale 0,040
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%)
1 İYİ TARIM UYGULAMALARI İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 60
2 ORGANİK TARIM Organik tarım (işletme-yatırım) 60
Organik girdi üretimi (işletme-yatırım) 60
3 TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50
4 AR-GE Tarımsal AR-GE (yatırım) 40
5 HAYVANSAL ÜRETİM Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 60
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 60
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) 50
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) 50
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme-yatırım) 60
Arıcılık (işletme) 50
6 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 50
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 50
7 TAVUKÇULUK Yumurta tavukçuluğu (işletme-yatırım) 50
Et tavukçuluğu (işletme-yatırım) 50
8 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
9 TARIMSAL SULAMA Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım) 100
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım) 60
10 TARIMSAL MEKANİZASYON Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) 50
11 KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
12 İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım) 50
13 TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50
14 DİĞER İŞLETME VE YATIRIM KREDİLERİ 25
NOT: Düşük faizli kredi uygulamalarında, açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçemez.

tarım birimlerini destek 2010

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.